Marek Mráz získal čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

V Břevnovském klášteře předal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ocenění vědeckým osobnostem za mimořádné výsledky dosažené v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

19. 12. 2022

Bez popisku

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. působí v institutu CEITEC Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnici Brno. Marek Mráz získal čestné uznání ministra za svůj výzkumný projekt studující úlohu microRNA a jejich cílových molekul v transformaci folikulárního lymfomu a agresivitě chronické lymfocytární leukémie.

V roce 2021 bylo v rámci zdravotnického výzkumu podporovaného Ministerstvem zdravotnictví dokončeno řešení 76 projektů. Výběr nejlepších z těchto úspěšně dokončených projektů provedla na základě předem stanovených kritérií Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Odborné hodnotící panely Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 celkem 12 projektů, jejichž výsledky se ukázaly být těmi nejkvalitnějšími. Vědeckou radou a předsednictvem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky bylo následně vybráno 10 kandidátů pro udělení ocenění. Pět řešitelských týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

„Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj je důkazem znamenité úrovně vědy a výzkumu ve sféře zdravotnictví, lze jejím prostřednictvím zviditelnit významné vědecké osobnosti působící ve sféře zdravotnictví, a konečně je to též cesta, jak těmto vědcům a jejich týmům ze jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci upřímně poděkovat,“ ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Více o projektu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info