MEFANET pošestnácté: Umělá inteligence v medicínském vzdělávání, virtuální realita i křest knihy

Šestnáctý ročník konference MEFANET se poprvé v historii konal mimo hranice České republiky ve slovenském Congress Hotel Centrum v Košicích. Celá akce se nesla v duchu umělé inteligence v medicínském vzdělávání, virtuální reality a nechyběla ani krátká sdělení pravidelných účastníků o jejich zkvalitňování a modernizaci výuky.

15. 11. 2023 Martin Komenda

Bez popisku

Šestnáctý ročník konference MEFANET se poprvé v historii konal mimo hranice České republiky ve slovenském Congress Hotel Centrum v Košicích. Konferenci zahájili doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. jako jeden ze zakladatelů sítě MEFANET, dále pak doc. Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. za Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pár vlídných slov a přání úspěšné konference pronesl děkan košické lékařské fakulty prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., i prorektor Technické univerzity v Košicích prof. Ing. Juraj Gazda, Ph.D. a na závěr za Masarykovu univerzitu přivítal účastníky také RNDr. Martin Komenda, Ph.D. Celá konference se nesla v duchu umělé inteligence v medicínském vzdělávání, virtuální reality a nechyběla ani krátká sdělení pravidelných účastníků o jejich zkvalitňování a modernizaci výuky.

Otevření konference zpestřilo slavnostní pokřtění knihy Data-driven decision-making in medical education and healthcare aneb Data rulezzz!, jejímž hlavním autorem je Martin Komenda. V knize jsou prostřednictvím 18 případových studií z oblasti medicínského vzdělávání a zdravotnictví shrnuty projektové aktivity a výstupy, kterých autor společně s širokým autorským kolektivem za několik posledních let dosáhli. Komunita MEFANET může z této monografie čerpat výsledky dobré i špatné praxe v oblasti zpracování a vizualizace dat, jelikož jednotlivé případové studie vychází ze zkušenosti z reálných projektů a mohou tak čtenářům pomoci nejen při pochopení důležitosti zpracování a správné interpretace dat.

Odpolední program prvního dne otevřela přednáška zahraničního hosta z londýnské St George's Univesity, Baba Scheba, který představil téma Generativní umělé inteligence (AI) v kontextu medicínského vzdělávání. Ukázal, jak se AI v posledních letech posunula kupředu i konkrétní nástroje, jako jsou např. Chat GPT či PaLM 2 a zdůraznil slabé stránky i etickou povahu jejich využívání. Navazující workshop pod vedením Samuela Fernández-Carnera ze španělské University of Alcalá účastníky zasvětil do ultrazvukového simulátoru WAZO, který je prvním simulátorem svého druhu. Posluchači se mohli přenést do role studenta a sami si simulátor vyzkoušet na různých částech modelu lidského těla, který byl dostupný v rámci WAZO aplikace. Program pokračoval krátkými sděleními z oblasti medicínských simulací a virtuální reality a v samotném závěru prvního dne se uskutečnilo pravidelné otevřené zasedání koordinační rady MEFANET.

Druhý konferenční den byl zahájen tradiční posterovou sekcí, ve které zástupci z jednotlivých univerzit z Česka i Slovenska představili svoje práce. Účastníci si tak vyslechli rozličná témata – od automatizace procesů pro evaluaci výuky, pokroky při tvorbě simulačních oddělení napříč sítí MEFANET, využití audiovizuálních pomůcek a objektivního strukturovaného klinického zkoušení (OSCE) ve výuce zdravotnických oborů až po 3D rekonstrukci a registraci modelů a mnoho dalších zajímavých témat (dostupné na webu konference MEFANET). Program pokračoval přednáškou Radovana Hudáka z Technické univerzity Košice, který ukázal důležitost 3D tisku v medicíně, konkrétně v ortopedii, i výsledky, kterých za posledních 15 let na Technické univerzitě dosáhli a co vše se podařilo realizovat. Co přináší umělá inteligence do medicínského vzdělávání? To bylo téma přednášek a panelové diskuze, ve které vystoupili Roberta Hlavatá, František Babič a Matej Gazda.

V odpolední části druhého dne konference vystoupilo několik řečníků a představili publiku svá témata z oblasti lékařské fyziky a anatomie, technologií ve výuce, hodnocení studentů na fakultách a mnoho dalšího.

Konferenci uzavřel Martin Komenda s představením jednoho z partnerů konference, projektu Národní zdravotnický informační portál (nzip.cz). Projekt NZIP v České republice již 4. rokem poskytuje občanům garantované informace z oblasti zdraví a zdravotnictví. Konceptem virtuálních pacientů, který je několik let využíván ve vzdělávání mladých mediků, se nechal NZIP inspirovat a od roku 2023 nabízí uživatelům tč. 25 her, ve kterých si mohou zábavnou formou ověřit a také posílit své znalosti zdravotnické tematiky. „Projekt NZIP je jedním z našich nosných aktivit, nad kterými převzalo z logických důvodů záštitu Ministerstvo zdravotnictví ČR. V současnosti evidujeme zhruba 10 000 přístupů denně, další výzvou je pro nás komunikace a šíření povědomí o portálu a další tvorba obsahu, především našich her,“ říká o portálu NZIP Martin Komenda, který v samotném závěru pozval přítomné účastníky na další z řady konferencí NZIP.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info