Měli ruce skutečně správně vydezinfikované?

V pátek 5. května 2023 se konala akce Světového dne hygieny rukou na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Zájem o ochranu vlastního i veřejného zdraví díky správné hygieně rukou pořadatele potěšil. Byli příjemně překvapeni, kolik lidí se i přes okolnost prodlouženého víkendu a blížících se zkoušek rozhodlo přijít.

9. 5. 2023

Bez popisku

Studenti na začátku akce zájemce požádali, abys si vydezinfikovali ruce podle svých znalostí a provedli kontrolu své práce pod UV lampou. Během této činnosti pečlivě sledovali jejich techniku a v případě potřeby nabídli konstruktivní korekce. "Byli jsme však překvapeni poměrně velkým počtem lidí, jejichž hygiena rukou nebyla ideální, přestože se na naší fakultě často setkáváme s vyučováním správné techniky provedení. Toto zjištění nás utvrdilo v důležitosti dalšího vzdělávání a osvěty v oblasti hygieny a prevence," říká Bohdana Rezková z Ústavu veřejného zdraví LF MU.

Zvídavé přístupy a odpovídání na kvízové otázky celkově zpříjemnily akci. Zájem účastníků byl veliký i ze strany zahraničních studentů, zejména o nové poznatky a ochotou se zapojit do aktivit. "Největší radost jsme viděli v rozzářených očích, když účastníci zjistili, že pro ně máme připravené dárky v podobě dezinfekčních prostředků značky Hartmann a suvenýrů od Lékařské fakulty MU. Tímto bychom rádi poděkovali MUNI i společnosti Hartmann za věnování odměn na akci Světový dne hygieny rukou a děkujeme všem za účast," hodnotí studentka Dominika Karasová.

Den hygieny rukou na Lékařské fakultě MU uspořádal Ústav veřejného zdraví tradičně ve spolupráci se studenty z IFMSA už počtvrté s cílem připomenout význam této preventivní metody nejen v běžném životě, ale zejména ve zdravotnictví. Kontaminované ruce jsou totiž nejčastějším prostředkem přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí. Studenti Lékařské fakulty na stanovišti si tak mohli ověřit své vlastní znalosti v této oblasti, ale také je využít pro osvětu ostatních.

Výuka hygieny rukou je dlouhodobě součástí předmětů věnovaných hygieně a epidemiologii, které jsou na Ústavu veřejného zdraví vyučovány u všech budoucích zdravotníků. Ta se zaměřuje především na správné momenty pro provádění hygieny rukou při ošetřování či vyšetřování pacienta. Běžně ve výuce využívanou UV lampu v kombinaci se speciálně upraveným dezinfekčním prostředkem k nácviku správné techniky dezinfekce rukou si tak mohli vyzkoušet všichni zájemci.

"V loňském roce měli studenti 3. ročníku Všeobecného lékařství v rámci předmětu Ochrana a podpora zdraví II možnost vyzkoušet si přístroj, který na základě skenování rukou po provedení dezinfekce procentuálně vyhodnocuje pokrytí povrchu rukou dezinfekčním prostředkem a v případě zjištěných nedostatků také doporučí kroky pro zlepšení. Svou techniku provádění dezinfekce rukou si tak otestovalo 250 studentů z celkem 349 zapsaných v předmětu vyučovaném v českém i anglickém jazyce. Přísným vyhodnocením neprošlo 57 z nich. Zpětná vazba jim umožní cíleně zapracovat na nedostatcích," komentuje výsledky uvedené v reportu níže Bohdana Rezková.

Fixace správných návyků a pochopení významu hygieny rukou pro bezpečnost pacientů je u studentů Lékařské fakulty základním předpokladem pro úspěšný výkon jejich budoucího povolání. Čisté ruce jsou ale důležité v ochraně před infekcemi pro každého z nás, a proto to jsou tyto preventivní aktivity tak důležité.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info