Mezinárodní den sester – 12. 5.

12. květen je Mezinárodním dnem sester, kterým si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky profesionálního ošetřovatelství a povolání sester (dříve nazývaných zdravotní sestry, nyní všeobecné sestry).

12. 5. 2020

Bez popisku

Florence Nightingale (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) byla anglická ošetřovatelka a jedna z nejvýznamnějších osobností viktoriánské doby a je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné (zdravotní) sestry a moderního ošetřovatelství. Do povědomí se zapsala především jako „Lady of the Lamp“ neboli „Dáma s lampou“, kterou si vysloužila za svoji obětavou ošetřovatelskou práci při Krymské válce, kde pracovala v armádní nemocnici v Scutari. Významně se zasloužila o modernizaci ošetřovatelské praxe a zavedla standardy péče a hygieny, které mimo jiné pomohly rapidně snížit úmrtnost vojáků v již zmíněné Krymské válce. Kromě ošetřovatelské praxe také vydala mnoho publikací, v nichž se věnovala sociálním problémům, záležitostem ovlivňujícím zdraví a mnoho dalšímu. Za svoji činnost obdržela od královny Viktorie Královský Červený kříž a jako první britská žena Řád za zásluhy pro britské impérium.

V roce 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém 144. zasedání označila rok 2020 za „Rok sestry a porodní asistentky“ právě na počest 200. výročí narození Florence Nightingale. Sestry a porodní asistentky tvoří v mnoha zemích více než 50 % zdravotnických pracovníků a také více než 50 % nedostatku celosvětové pracovní síly. Role sester a porodních asistentek je nezanedbatelnou součástí každodenního chodu všech zdravotnických zařízení. Všeobecné sestry jsou často nazývány páteří zdravotnického systému.

Proto i za Lékařskou fakultu MU, která se podílí na výchově a vzdělávání všeobecných sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, vyjadřujeme poděkování všem, kteří pečují o zdraví jednotlivců, skupin i komunit a pomáhají potřebným. Také současná situace související s COVID-19 pandemií potvrdila nezpochybnitelnou roli zdravotnických pracovníků v podpoře a ochraně zdraví a péči o nemocné.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info