Na naší fakultě se po pěti letech sešli zástupci všech českých poboček IFMSA

Členové českých poboček organizace IFMSA se setkávají na valných hromadách co půl roku, pokaždé na jiné lékařské fakultě v Česku. Na přelomu března a dubna se zástupci sešli na naší fakultě s nabitým programem včetně uspořádání 4 workshopů v Simulačním centru LF MU!

14. 4. 2023

Bez popisku

V termínu 31. 3. - 2. 4. se v prostorách kampusu konala Valná hromada IFMSA CZ. Ta se koná každého půl roku, v jejím pořádání se však všech 8 lékařských fakult střídá. Jako pořadatel letošního jarního shromáždění vloni zvolena brněnská pobočka. A tak nás studenti z ostatních fakult nyní přijeli navštívit. Celou akci moderoval absolvent LF MU a důležitý bývalý člen IFMSA CZ MUDr. Martin Janků. Naše pozvání přijalo také několik významných zahraničních hostů ze Švýcarska, Rakouska, Belgie, Polska a Slovinska.

Program výjimečně započal ještě před samotným zahájením, jelikož jsme se rozhodli využít našeho krásného Simulačního centra a uspořádali jsme pro zájemce celkem 4 workshopy, 2 lékařské (gynekologický, vedený panem doktorem Emilem Havránkem a ultrazvukový vedený paní doktorkou Martinou Žižlavskou, přičemž oba byli za svého studia významnými členy IFMSA CZ) a 2 vedené studentskými lektory na podkladech nově fungujícího předmětu Propedeutika.

Studentka Anna Petrukhina z LFUK Hradec Králové ocenila: "Měli jsme výjimečnou příležitost navštívit simulační centrum v Brně v rámci Valné hromady s IFMSA. Já osobně jsem byla na workshopu z Gynekologie a jsem z toho hrozně nadšená. Mohli jsme si vyzkoušet jak práci s nástroji při simulované operaci Ovariektomie, tak i vyzkoušet si orientaci pod kamerou při navlíkání tkaničky přes kroužky… je to těžší než si myslíte! Další části workshopu byl simulovaný porod. S modelem pánve a dítěte jsme si simulovali porod různými způsoby, jak přirozeně natočené dítě, tak i opačně natočené dítě. Po celou dobu workshopu byla nastavena velmi příjemná přátelská atmosféra a zároveň jsme dostali větší vhled do gynekologie jako oboru. Já osobně jsem si to moc užila a moc děkuji za tuto příležitost!"

"Lekce probíhala ve více komorní a odlehčené atmosféře než běžná výuka propedeutiky, byl prostor na seznámení se s účastníky i na sdílení poznatků ze studia. Přestože byla lekce už i tak zkrácena z klasických dvou a půl hodin na hodinu a půl, času byl nadbytek a tak jsme se v rámci lektorů a organizačního týmu domluvili, že umožníme studentkám nahlédnout i do paralelně probíhajícího skill labu na venepunkci, zavedení periferního žilního katetru a intramuskulární injekce. Zejména kolegyně z Hradce z druhého ročníku ocenily, že si mohly potrénovat na modelech a trenažérech, které na jejich domácí fakultě nejsou dostupné. Věřím, že si tedy studentky ze SIMU snad odnesly ještě víc než čekaly, hlavně pak dobrou náladu a více sebevědomí do výkonu budoucí profese," uvádí lektorka workshopu zaměřeného na zavedení periferního močového katetru a nasogastrické sondy Anna Sedláčková.

“Lekcie Ultrazvuk sme sa dokopy zúčastnili šiesti. Bola nám predstavená idea za existenciou SIMU a následne nám bola položená otázka ohľadom našich skúseností s ultrazvukom. Všetci sme sa zhodli na tom, že sme už mali príležitosť si na nejakom pracovisku so sondou "pojazdiť" ale tam naše skúsenosti končia. Naši lektori nám predstavili spôsob a program, akým bude workshop prebiehať a po zodpovedaní našich úvodných otázok a inštruktáži o prístroji, zaobchádzaní s jeho softwérom a technikou úchopu sondy sme dostali možnosť vyskúšať si zobrazenie a kanyláciu cievy na simulátore technikou "in plane/out of plane". Ďalej sme sa venovali nácviku EFast Protokolu na ďalšom modernom simulátore s možnosťou popisu jednotlivých štruktúr, inštruktáže na pozíciu sondy a simulácie rôznych patologických stavov z oblasti trauma medicine. Tento protokol a zároveň aj in plane/ out of plane zobrazovanie žilného systému sme následne trénovali na sebe navzájom pod dohľadom a s pomocou našich lektorov. Počas celého tréningu panovala veľmi príjemná atmosféra v ktorej sme sa cítili komfortne klásť otázky a nebáli sme sa robiť chyby. Kolegovia z Olomouca si na konci tréningu chválili možnosť nácviku práce s ultrazvukom a pomer výklad/praktický nácvik schopností,” zhodnotil workshop Ultrazvuk Matej Lašan z LF MU.

Valnou hromadu jsme oficiálně zahájili po ukončení workshopů v 17 hodin i za účasti děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., který poděkoval studentkám a studentům za přínos IFMSA na LF MU i mimo ni a popřál hladký průběh celé akce. 

Akce se skládala z plenárních schůzí, kde jsme všichni dohromady probírali změny plánované na další rok, včetně nového bodovacího systému a nového řádu na rozdělování stáží. Dále zde probíhalo přednesení kandidatur na pozice Národních koordinátorů a Výkonné rady na rok 2023/2024, kandidatury na reprezentaci IFMSA CZ na mezinárodní Valné hromadě General Assembly konané na začátku srpna v Pobřeží slonoviny. Úspěšně bylo zvoleno hned několik brněnských studentů - Tereza Řezníčková na pozici Vice-President for External Affairs a dále Ivana Kravárová, Dominik Höpfler, Matěj Plevák a Marie Tormová jako reprezentující na blížící se mezinárodní konferenci.

 

Co se událo na sekčních paralelních schůzích?

Další částí programu byly paralelní schůze, na kterých se potkali vždy studenti zapojení do stejných sekcí - sekce pro vzdělávání mediků, veřejné zdraví, právo a mír, reprodukční zdraví, trénink soft-skills či stážové sekce. Dále se také potkali studenti zajišťující mediální reprezentaci organizace (Local officers on Public Relations) a lokální prezidenti. Na druhých paralelních schůzích se pak studenti sešli v rámci svých delegací z jednotlivých LF.

SCOME (Standing Committee on Medical Education)
Scome paralelky se věnovaly budování vztahů mezi pobočkami. Domluvili jsme se na pravidelných měsíčních callech, vzájemné spolupráci v podobných projektech, hlavně těch pražských. Dále jsme probírali jak lépe se dají motivovat studenti k účasti v na našich kurzech. V neposlední řadě jsme řešili nový bodovací manuál.

SCORE+SCOPE (Standing Committee on Research Exchange + Professional Exchange)
Na sobotnej paralelke sa riešil hlavne národný social program, kde nám boli predstavené víkendové výlety napr. do Karlovych Varov na vodu, na Pálavu a ochutnávku vína, alebo do Prahy. Jednali sme o cene jednotlivých víkendov a následne sme sa rozdelili do skupín, kde sme diskutovali o nápadoch umožňujúcim našu sekciu posunúť ďalej. V nedeľu sme dostali skupinovú aktivitu, kde našou úlohou bolo odoslať Application Form fiktívneho študenta, následne získať od děkana finančnú podporu a ako poslednú aktivitu sme mali za úlohu vymyslieť tréningy, ktoré by boli vhodné pre Outgoings počas PDT2.

SCORA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV and AIDS)
Na sobotní paralelce sekce SCORA jsme se věnovali ženskému zdraví a tomu, jak společnost často přehlíží menstruační bolesti a bere je za samozřejmé. Konkrétně jsme se zaměřili na problematiku endometriózy a menstruačního volna. V neděli projekt Spolusafe brněnské pobočky představil ostatním městům své prezentace na školení pro rodiče a pro děti. Poté jsme dostali sponzorské dary v podobě menstruačních pomůcek a bariérové antikoncepce. V rámci valné hromady jsme měli příležitost sdílet naše úspěchy a vzájemně se motivovat k dalšímu vylepšování dosavadních projektů.

SCOPH (Standing Committee on Public Health)
SCOPH paralelky se věnovaly tématům jako SCOPH exchange, které by měly potenciál na rozšíření dobrovolnických řad i o bakalářské studenty a rozšířit i možnost navštívit stážistům i jiná - ne nemocniční- pracoviště. Dále jsme hovořili o rozvoji SCOPHu a diskutovali o lokálních postupech a vyměňovali know-how pro efektivnější vedení projektů. V neposlední řadě jsme řešili Světový den zdraví, který nás čeká v nadcházejících týdnech. Řešili jsme možnost vzniku nových informačních roll-upů, reklamních nálepek a placek.

SCORP (Standing Committee on Humans Rights and Peace)
Na SCORP paralelke v sobotu sme sa venovali hlavne rekapitulácii našich projektov na jednotlivých fakultách za účelom oboznámenia sa a inšpirácie pre ostatné pobočky. Diskutovali sme o zjednotení aktivít na medzifakultnej úrovni v rámci medzinárodného dňa zeme, predali si skúsenosti so zháňaním sponzorov a predstavili návrh na nový projekt pre podporu ľudí so závislosťami a poruchami pozornosti. V nedeľu sme sa rozprávali hlavne o možnosti vycestovať na Sub-Regional Trainings.

LPR
Sobotní PR paralelku jsme využili na detailnější pohled na sociální sítě. Přemýšleli jsme nad cílovými skupinami IFMSA CZ, jak je zaujmout, jaké typy příspěvků využít. Výsledkem bylo mnoho nápadů, jak tvořit příspěvky pro konkrétní publika, témata, na která se zaměřit a formy, které můžeme volit. Nechybělo sdílení vlastních zkušeností, co nám na pobočkách funguje a kde naopak vidíme prostor pro zlepšení.
V neděli jsme spolu s prezidenty probírali obecnější témata, týkající se především financí, využití transparentního účtu, nebo možných spoluprací do budoucna.

LP
Obsahem paralelek lokálních prezidentů byla zejména diskuze nad změnami pro příští rok, zejména ohledně nového bodovacího systému a systému rozdělování stáží pro studenty, dále diskuze týkající se jednotlivých kandidátů do pozic národních koordinátorů a výkonné rady pro rok 2023/24. Nedělní program byl pak spojený s koordinátory pro veřejné vztahy.

Akce se z pohledu organizačního týmu i zúčastněných studentů velice podařila. Na závěr bychom rádi poděkovali Lékařské fakultě MU i Simulačnímu centru LF MU za zapůjčení prostor a pomůcek a veškerou podporu, které si velice vážíme.

Za celý organizační tým Valné hromady Marie Tormová (IFMSA CZ Brno)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info