Na rostoucí význam simulační medicíny poukázal letošní ročník konference MEFANET

Simulace a gamifikace – dva trendy, které rezonovaly patnáctým ročníkem konference MEFANET, organizované v režii Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

9. 11. 2022 Václav Tesař

Bez popisku
Bez popisku

Na rozdíl od řady jiných akcí, které koronavirová pandemie pozastavila na dva roky, konference MEFANET vynechala jediný ročník, ten předloňský. Letos, při polokulatém jubileu, tak měly instituce sdružené ve stejnojmenné vzdělávací síti na úvod příležitost ohlédnout se, jak se setkání medicínských odborníků v průběhu let vyvíjelo. Konference českých a slovenských lékařských fakult zaměřená na e-learning a lékařskou informatiku ve výuce lékařských oborů se uskutečnila už popatnácté.

Do brněnského hotelu Continental se na MEFANET začátkem listopadu sjelo několik desítek odborníků nejen z Česka a Slovenska, ale jak už je pravidlem také ze zahraničí. Britskou delegaci doplnil coby jeden z keynote speakerů Panagiotis Bamidis, profesor lékařské fyziky, informatiky a lékařského vzdělávání z Aristotelovy univerzity v Soluni, který prostředí konference dobře zná už z minulých ročníků.

Na své dřívější výstupy letos navázal představením projektu CluedUp (Collaborative Learning Using Escape Designs and Pedagogies) čili pedagogické metody využívající k rozvíjení znalostí a dovedností fenoménu únikových her. Gamifikace, coby jeden z trendů dnešního e-learningu, zohledňující očekávání studentů generace Z, však rezonovala i dalšími výstupy. Na vlastní kůži to mohli ocenit sami účastníci konference, když s nimi Daniel Schwarz se svými kolegyněmi z Ústavu simulační medicíny interaktivně prošli jeden z ukázkových diagnostických případů virtuálních pacientů projektu Laurie.

Druhý den pak přednosta Ústavu simulační medicíny Petr Štourač přítomným představil Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity SIMU coby nedílnou součást postgraduálního vzdělávání a povinného kurikula každé moderní lékařské fakulty. „Dosud jsme věděli, čím studenti prošli. Díky simulačním centrům budeme do budoucna vědět také, jak tím prošli,“ zmínil i v odkazu na první doktorandy programu Simulace v medicíně, jehož rozvoj do značné míry stojí právě na základech SIMU.

„Letošní konferenci hodnotím i s ohledem na uplynulé ročníky jako velmi podařenou, a to nejen účastí, ale především obsahem. Kvalita prezentovaných příspěvků byla na velmi vysoké úrovni a ukázalo se, jak se nám oblast moderních technologií a metodických přístupů ve výuce medicínských a zdravotnických oborů rozrůstá. Do budoucna je možné, že nosná témata jako jsou objektivní strukturované klinické zkoušení nebo technologie ve výuce zdravotnických studijních programů dostanou vlastní sekci nebo workshop,“ komentuje jeden z organizátorů Martin Komenda z Ústavu simulační medicíny LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info