Národní den klinických hodnocení: ČR posiluje svou pozici na evropském poli výzkumu léčiv

Hlavním tématem konference 7. národního dne klinických hodnocení, kterou Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN pořádala 30. května v Praze, byla bezpečnost a účinnost nových léčiv.

6. 6. 2024 Markéta Salačová

Bez popisku

Letošní ročník Národního dne klinických hodnocení, pořádaný Velkou výzkumnou infrastrukturou CZECRIN v Praze, se jako tradičně věnoval tématu klinických studií, které jsou zaměřené na hodnocení bezpečnosti a účinnosti nových léčiv nebo léčebných postupů. Konference byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví, uvědomuje si totiž potřebu podpory v této oblasti a tím profit pro pacienty.

Jedním z hlavních témat konference byla pozice klinických studií v České republice na evropském poli. Ty hrají zásadní roli ve vývoji inovativních léčiv a mají přímý dopad na kvalitu života pacientů. V České republice se klinické studie provádí více než tři desetiletí. Aktuálně jich v mnoha zdravotnických zařízeních probíhá více než 480 a je do nich zapojeno více než 16 tisíc pacientů, což nás staví do silné pozice v evropském srovnání. Klíčové pro udržení takové pozice a její další rozvoj je podpora klinických studií, včetně zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných studijních koordinátorů.

Iniciativu MZ ČR k harmonizaci prostředí při provádění klinických studií představil na konferenci vrchní ředitel MZ pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar: „Plánujeme vytvořit národní strategii České republiky pro zlepšení prostředí provádění klinických hodnocení léků. Díky klinickým hodnocením léčiv, které probíhají v nemocnicích a ambulancích, se naši pacienti dostávají k nejmodernější léčbě. Podpora této aktivity je tedy podporou ve prospěch pacientů, výzkumných týmů a zároveň šetří náklady systému veřejného zdravotního pojištění, neboť léky platí ti, kteří iniciují výzkum, a ještě platí těm, kteří se na výzkumu podílejí.“ Pohled národní regulační autority přidala i ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv SÚKL MUDr. Alice Němcová.

V rámci moderovaných diskusí se probíraly možnosti posílení pozice ČR na mapě klinického výzkumu (nejen) propojením s evropskými iniciativami, což zahrnovalo i zlepšování klinické praxe nebo financování zdravotnického výzkumu ve spolupráci se zahraničními hosty.

Neopomenutelným tématem letošní konference byla i zdravotnická zařízení v roli hlavních aktérů realizace klinických studií. Zdůrazněna byla komplexnost studijních týmů, kompetence studijních koordinátorů a možnosti podpory při provádění klinických studií ve zdravotnických zařízeních. VVI CZECRIN již několik let přispívá ke kultivaci prostředí pro provádění klinických studií prostřednictvím vzdělávání. „Získáváme finance z MŠMT a podporujeme jednotlivé nemocnice směrem ke studijním koordinátorům, aby je nemocnice mohly mít a měly potřebné vzdělání. Díky národní podpoře můžeme přispět i finančně, aby celá infrastruktura mohla fungovat,“ doplňuje ředitelka CZECRIN doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info