Nová podoba postgraduálního vzdělávání lékařů je příslibem lepšího zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace děkanů lékařských fakult ČR, jejímž předsedou je děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko, stvrdili vzájemnou spolupráci podpisem memoranda. Dohodli se na společné tvorbě systému, realizaci a rozvoji postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, efektivním využívání lidských i materiálních zdrojů a participaci na vědecko-výzkumné činnosti.

17. 5. 2023

Bez popisku

Mezi Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociací děkanů lékařských fakult bylo ve středu 17. 5. 2023 podepsáno Memorandum o spolupráci. Postgraduální vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů v Česku tak dostane v budoucnu novou podobu. Cílem Memoranda je postupné a systematické zkvalitňování a propojování specializačního vzdělávání. Za tímto účelem bude Institut uplatňovat nový model organizačního řízení a podporovat elektronizaci postgraduálního vzdělávání a akreditačního řízení. Bude také obnovena činnost Vědecké rady Institutu, která bude dohlížet na vzdělávací aktivity. Členové Vědecké rady budou nominováni lékařskými fakultami, Institutem a Ministerstvem zdravotnictví.

„Historicky poprvé dochází k takto úzké, navíc v podstatě smluvně vyjednané, spolupráci mezi subjekty pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, tedy lékařskými fakultami a Institutem. Memorandem zcela jasně deklarujeme, že nám všem společně záleží na kvalitě zdravotnictví, kvalitě vzdělávání a kvalitních odbornících, kteří již jsou nebo budou našimi kolegy. Jde nejen o závazek, ale i příslib změny k lepšímu celého českého zdravotnictví. Děkuji ministru zdravotnictví, který při tvorbě dohody výrazně pomohl k výsledku,“ přiblížila postoj k Memorandu Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Dalším z cílů Memoranda je propojování činností a užší spolupráce mezi Koordinační radou, specializačními oborovými radami a Vědeckou radou Institutu. „Další rozvoj spolupráce mezi lékařskými fakultami a IPVZ přináší novou kvalitu vzdělávacího procesu a těsnější propojení mezi všemi zúčastněnými institucemi. Memorandum je příslibem i závazkem směřující k zajištění kvality nové generace lékařek a lékařů. Asociace děkanů lékařských fakult si váží vstřícného postoje IPVZ a Ministerstva zdravotnictví při hledání nových forem spolupráce a je připravena cestou Vědecké rady IPVZ aktivně přispívat ke kvalitativnímu posunu vzdělávacích programů,“ doplnil Martin Repko, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Obě strany Memoranda se dohodly, že v rámci spolupráce budou rozvíjet také komunikaci, a to nejen vzájemnou, ale také komunikaci směrem k odborné i laické veřejnosti za účelem zvýšení kvality a rozsahu informovanosti. Cílem je systematicky posouvat vzdělávání ve zdravotnictví i samotné zdravotnictví k ještě vyšší kvalitě a v konečném důsledku k prospěchu pro pacienty.

„Považuji za velký úspěch, že lékařské fakulty a IPVZ navázaly spolupráci založenou na vzájemném respektu, ze které budou mít prospěch obě strany. Vzdělávání lékařů je jednou z mých zásadních priorit, a právě tato dohoda, a z ní plynoucí spolupráce, jsou pro mě velkým milníkem. Nejen coby pro ministra, ale i lékaře a vysokoškolského pedagoga. Děkuji paní ředitelce Maříkové i profesoru Repkovi za konstruktivní a profesionální přístup, který vedl k tomuto memorandu,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info