Nové kurzy celoživotního vzdělávání na LF MU usnadňují spolupráci nezdravotnických profesí se zdravotníky

Na konci ledna 2024 se na Ústavu veřejného zdraví uskutečnily první dva kurzy ze Souboru jednodenních kurzů o zdravotnických tématech pro nezdravotníky. Tyto kurzy představují klíčovou součást programu celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a jsou speciálně navrženy pro pracovníky profesí, které úzce spolupracují s lékaři nebo využívají odborná lékařská doporučení a závěry v rámci své činnosti.

23. 2. 2024

Bez popisku

Primárním cílem těchto kurzů je přiblížit účastníkům terminologii, legislativu, a rozhodovací procesy lékařů, které jsou relevantní pro jejich pracovní oblast. Tímto způsobem má dojít k usnadnění vzájemné spolupráce mezi těmito nezdravotníky a lékaři a zároveň k posílení samostatnosti absolventů kurzů při rozhodování v příbuzných oblastech.

První kurz, nazvaný "Kurz základních informací z oblasti pracovnělékařské péče s důrazem na posuzování zdravotní způsobilosti k práci," byl veden MUDr. Ivem Sedláčkem, zkušeným lékařem s bohatou praxí v oblasti pracovnělékařské péče. Kurzu se zúčastnilo 14 zájemců, především pracovníků BOZP, personalistů a krizových manažerů.

Druhý kurz, nazvaný "Minimum z řízení infekčních rizik v oblasti BOZP," byl vedoucí MUDr. Bohdanou Rezkovou, Ph.D., členkou Krizového štábu Masarykovy univerzity, odbornou asistentkou Ústavu veřejného zdraví a nemocniční epidemioložkou. Tento celodenní kurz, kterého se zúčastnilo 10 účastníků, se zaměřil na problematiku zvládání epidemických situací na pracovišti a přípravu pandemických plánů pro zaměstnavatele.

Oba kurzy zahrnovaly teoretickou část i konzultační blok, v rámci něhož byly aktivně řešeny otázky a situace z praxe účastníků, a zároveň byl poskytnut prostor pro sdílení praktických zkušeností. Všichni účastníci kurzů si odnesli certifikát o absolvování, ale především pocit smysluplně stráveného času, který přinese výsledky nejen v jejich profesním životě, ale i v ochraně zdraví zaměstnanců a v ochraně zájmů zaměstnavatelů.

Další běhy kurzů jsou plánovány na červen 2024. Minimum z řízení infekčních rizik se bude konat 6. a 13. 6. a Minimum z hygieny práce a pracovního lékařství pro nezdravotníky pak 5. a 12. 6. Kapacita obou kurzů je 15 účastníků.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info