Odborná konference Ningerovy dny: Poruchy polykání

Pro letošní ročník již 12. ročníku odborné konference Ningerovy dny bylo zvoleno téma „Poruchy polykání“.

28. 10. 2019

Ve dnech 18. – 19. října 2019 se v krásném prostředí lázeňského města Luhačovice konal již 12. ročník odborné konference Ningerovy dny. Název této akce nese jméno významné osobnosti české medicíny, profesora Františka Ningera, který založil v roce 1920 první ORL kliniku v Brně.

Pořadatelem konference byla již tradičně Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU v Brně ve spolupráci s organizačním výborem Lázní Luhačovice. Organizátoři akce, přednosta kliniky MUDr. Milan Urík, Ph.D. a prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc. zvolili pro letošní ročník téma „Poruchy polykání“. Jedná se o velmi aktuální problematiku, o čemž svědčil i zájem účastníků a jejich velmi pochvalné hodnocení celé akce.

Na kongresu zazněly přednášky věnující se etiologii poruch polykání v dětském i dospělém věku, možnostem rehabilitace z pohledu klinického logopeda, možnostem chirurgické léčby, dále byla prezentována problematika extraesofageálního refluxu a představeny diagnostické postupy jako FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing) a videofluoroskopie. Za Kliniku dětské ORL vystoupily se svými sděleními MUDr. Jana Jančíková a Mgr. Denisa Bezděková, které vedou poradnu pro poruchy polykání u dětí a dvě zajímavé kazuistiky prezentoval přednosta kliniky MUDr. Milan Urík, Ph.D. Jako přednášející vystoupil i primář ORL oddělení FN Brno, MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., který prezentoval chirurgické možnosti terapie poruch polykání. Jejich příspěvky byly hodnoceny velmi kladně.

Více článků

Přehled všech článků