Pacienti po COVID-19 se mohou hlásit na Interní kardiologické klinice. Získají pensum informací o svém stavu

Fakultní Nemocnice Brno a Masarykova Univerzita organizují systematické sledování pacientů po prodělaném onemocnění novým koronavirem (SARS-CoV-2). Jedná se o společný projekt infekcionistů, plicních lékařů, kardiologů, gastroenterologů a neurovědců. Našim cílem je vytvořit účinnou a nákladově efektivní dispenzární péči pro pacienty po prodělané infekci COVID-19. Název projektu je: Klinické hodnocení CoSuBr 2020 (Covid Survivals in Brno Study). 

25. 6. 2020

Bez popisku

Cílem studie je zhodnotit průběh COVID-19, terapii a zejména odhalit případné časné či pozdní následky choroby, které se mohou týkat nejen plic, ale i srdce, jater nebo nervové soustavy. Se změnami po prodělané chorobě se epizodicky setkáváme již nyní, nicméně jejich skutečný vztah k chorobě, jejich závažnost ani dlouhodobá perzistence jsou nejasné. Mohou totiž souviset nejen s poškozením samotným virem, ale i s vlastní imunitní reakcí, prodělanými terapeutickými intervencemi či dokonce stigmatizací ze strany společnosti.

Pacienti budou sledováni po dobu jednoho roku a během tří návštěv (vstupní, za tři měsíce a za jeden rok) získají pomocí převážně neinvazivních vyšetření řadu informací o svém zdravotním stavu. Zaměříme se zejména na funkci a zobrazení plic, kardiovaskulární aparát včetně zátěžového vyšetření, dále některé laboratorní parametry nebo například i na možný vliv viru na riziko vzniku jaterní fibrózy. Nedílnou součástí hodnocení je i zkoumání dopadu na psychiku pacientů: sledování rizika rozvoje demence či deprese nebo posttraumatické stresové poruchy. Studie je kontrolována etickou komisí a plánuje zařadit 100 - 200 subjektů ve věku nad 16 let, kteří COVID-19 prodělali. Svou účastí přispějí k poznání choroby a jejímu dopadu na zdravotní stav populace.

Získaná data budou využita k organizaci péče a sledování pacientů po onemocnění SARS-CoV-2. Studie přinese objektivní data nezbytná pro rozhodovací procesy autorit, kdy každá chyba stojí příliš mnoho. Anebo zjistíme, že je to jen „chřipka“? 

Kontakty

Pokud byste měli zájem účastnit se výzkumu nebo jen potřebovali další informace o projektu (ať už máte potíže po prodělané chorobě nebo se cítíte celkem zdrávi), ozvěte se na telefonu 532 232 606 (kardiologická JIP, Dr. Radvan) nebo na ambulanci pro plicní parenchymatózní plicní procesy (tel. 532 233 599 MUDr. Doubková, Ph.D. nebo MUDr. Sýkorová).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info