Papučový den: podporovat hospicovou péči má smysl

Cílem celorepublikové kampaně Doma je upozornit veřejnost na problematiku mobilní hospicové péče a zároveň získat nové dárce. Kampaň vyvrcholí 5. října tzv. Papučovým dnem, kdy si lidé mohou obout papuče, ať už v zaměstnání, ve škole nebo doma, a sdílet své fotky na sociálních sítích s hashtagem #papucovyden. Toto datum není náhodné, ale vztahuje se ke Světovému dni hospicové a paliativní péče, který je vždy druhou říjnovou sobotu.

3. 10. 2022

Bez popisku

Umírajícím doma pomáhají nonstop

A co přesně znamená domácí hospicová péče? „Ta zajišťuje kontinuálně 24 hodin po 7 dní v týdnu potřebnou péči nevyléčitelně nemocným v jejich přirozeném, tedy domácím prostředí a umožní jim tak zůstat se svými nejbližšími i v závěru jejich života,“ popisuje Josef Drbal, ředitel Hospice sv. Alžběty o.p.s., který služby tzv. mobilního hospice rovněž nabízí. Mobilní (nebo též domácí) hospicovou péči oceňují rodiny, právě těm je tým specialistů obrovskou oporou. „Bylo mi velkou ctí poznat takto výjimečné lidi, kteří tak obětavě ve dne, v noci, ve všední den i svátek, za každého počasí pomáhali mému milovanému muži zmírnit utrpení a bolesti na sklonku jeho života. Hluboce se skláním před Vaší prací, která mne naplňovala jistotou, že i v nejtěžších chvílích manželovi pomůžete,“ popisuje ve svém poděkování paní Ludmila.

Díky kampani Doma se toto téma celospolečensky zviditelní, což může pomoci v rozhodování také dárcům, kteří by chtěli hospic finančně podpořit. Kromě tzv. mobilního hospice má Hospic sv. Alžběty rovněž lůžkovou část, ambulanci paliativní medicíny, pobytovou i terénní odlehčovací službu, půjčovnu pomůcek a poskytuje odborné sociální poradenství. Jelikož se jedná o nestátní neziskovou organizaci, každý dar je velice cenný. „V reálných podmínkách je třeba kromě standardních příjmů od zdravotních pojišťoven, poskytovatelů nejrůznějších účelových dotací zajistit i privátní zdroje sponzorů, fyzických dárců apod., aby byla každoroční ekonomická bilance vyrovnaná. Tedy to je důvod, proč hledáme cesty k příznivcům našeho hospice, abychom společnými silami zajistili co nejkvalitnější péči o nemocné a umírající,“ shrnuje Josef Drbal.

Příběh paní Evy

Když se paní Eva dozvěděla diagnózu svého manžela: mozkový tumor v terminálním stadiu, jako první ji probleskla hlavou myšlenka, že by si přála, aby mohl svoji pozemskou pouť dokončit doma, v její přítomnosti. Díky mobilnímu týmu Hospice sv. Alžběty se toto přání mohlo naplnit.

„Pro mě bylo zásadní neopustit manžela ani v nejtěžších chvílích jeho života a pomoci mu, beru to jako dokončení našeho manželského slibu,“ vypráví o rozhodnutí pečovat o svého manžela doma paní Eva. „Už byl ležící a bylo to pro něj náročné: přestával mluvit, zvracel, měl horečky. Nejprve jsem volala onkologovi, ale ten mi řekl, že jej takto na dálku nemůže léčit. Praktická lékařka mi pak doporučila tzv. mobilní hospic,“ líčí začátek spolupráce s Hospicem sv. Alžběty. Přestože zpočátku o této službě nic nevěděla, byla mile překvapena, že během pár dnů od podání žádosti byl u nich doma lékař, který stanovil další postup. Následovaly návštěvy zdravotních sester a celého týmu. „Domácí hospic mi nesmírně pomohl v tom, že jsem na to nebyla sama a mohla jsem se spolehnout, že kdykoli se cokoli stane, i v noci, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, že můžu zavolat zdravotnickému týmu, který mi ihned poradil a v případě nutnosti i přijel. Manžel byl doma, a přitom měl adekvátní zdravotní péči jako by byl v nemocnici,“ vysvětluje. „Sestřičky mě naučily, jak se o něj starat, správně polohovat, přebalovat, vyživovat, jak pracovat s odsávačkou, podávat léky a kyslík. Vím, že díky nim mohl manžel dokončit svou životní pouť tak, jak si přál,“ dodává.

Papučový den podporuje i Lékařská fakulta MU

Paliativní péči je věnována pozornost také na naší fakultě, například prostřednictvím nedávno ukončeného projektu MUDr. Ondřeje Slámy, Ph.D. bylo cíleno na zlepšování začlenění a úrovně výuky paliativní medicíny pro studenty všeobecného lékařství na LF MU a rovněž došlo k prohloubení spolupráce fakulty s pracovišti paliativní medicíny hospicového typu, a to i proto, aby na těchto pracovištích mohly probíhat stáže studentů 6. ročníku VL. V letošním roce končí projekt řešitele doc. Mgr. Josefa Kuřete, Dr. phil., který se věnuje interdisciplinárnímu výzkumu rozhodovacích procesů o zdravotní péči v závěru života. Sledují přitom aspekty klinické, etické, psychologické a právní. 

„Na naší Lékařské fakultě Masarykovy univerzity učíme naše studenty nejen jak vzniká a jak se rodí nový život, jak léčit, když přijde nemoc, ale také je vedeme k hluboké úctě a pomoci umírajícím tak, aby jejich odchod ze života byl důstojný, klidný a pokud možno i v kruhu svých nejbližších,“ vyjadřuje podporu aktivitě upozorňující na téma mobilní hospicové péče děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

  • Je nestátní nezisková organizace.
  • Sídlí v konventu sester alžbětinek v Brně na ulici Kamenná 36.
  • Poskytuje komplexní zdravotně sociální služby.
  • Provozuje lůžkovou hospicovou péči (kapacita 22 lůžek), domácí hospicovou péči (domácí hospic Tabita) kontinuálně 24 hodin po 7 dní v týdnu umožňující nemocným zůstat se svými nejbližšími v jejich domácím přirozeném prostředí, dále ambulanci paliativní medicíny, půjčovnu pomůcek, odborné sociální poradenství (kvalifikovaní sociální pracovníci pro pomoc v zajištění sociálních dávek dle aktuálních právních norem), terénní odlehčovací službu (pečovatelé pro službu v domácím prostředí nemocných) a pobytovou odlehčovací službu (kapacita 21 lůžek).
  • Je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních hospiců.

Pokud chcete služby mobilního týmu Hospice sv. Alžběty podpořit, budeme vděční za dar v jakékoli výši, číslo účtu: 2200422047/2010, variabilní symbol.: 222, zpráva pro příjemce: DOMA, bližší informace o hospici: www.hospicbrno.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info