Podfinancování akademických pracovníků může vést k personálnímu vyprázdnění lékařských fakult, říká děkan Martin Repko

Vyjádření k systémovému problému podfinancování vysokého školství vydává Asociace děkanů lékařských fakult, jejímž předsedou je děkan Lékařské fakulty MU prof. Martin Repko. Kvůli nerovnováze v platech mezi univerzitní výukou a jiných segmentech reálně hrozí odliv kvalifikovaných odborníků, kteří budou vzdělávat budoucí lékaře, zubaře či další zdravotnické pracovníky, což s sebou přinese dlouhodobé negativní dopady v úrovni zdravotní péče a celkový pokles vzdělanosti celé společnosti. 

21. 3. 2023

Bez popisku

Asociace děkanů lékařských fakult vnímá stávající veřejnou debatu o výši platů akademických pracovníků. Děkani lékařských fakult však považují za důležité upozornit, že špatná platová situace akademických pracovníků v jednotlivých oborech je příznakem hlubšího systémového problému, kterým je podfinancování vysokého školství jako celku. Vysokoškolská výuka je podfinancovaná v absolutních číslech i relativním měřítku. Celkové výdaje na výuku ve vysokém školství nestačí na udržení vysokého standardu, který česká společnost od vysokého školství očekává.

S rostoucí demografickou křivkou bude narůstat i tlak na nabírání většího počtu studentů. Česká republika si bude muset vybrat, zda v této situaci její vysoké školství bude v blízké budoucnosti charakterizováno masovou a v podstatě nekvalitní výukou studentů v oborech s velkým poměrem žáků na učitele, nebo úbytkem studentů v oborech vyžadujících individuálnější výuku s dostatečným počtem kvalifikovaných učitelů, kam lze jednoznačně zařadit lékařské a zdravotnické obory. Oboje nevyhnutelně povede k poklesu vzdělanosti celé společnosti a k chybění klíčových odborníků. Úkolem vyspělé země je v takové situaci navýšit objem prostředků vynakládaných na vysokoškolskou výuku jako celek.

Výdaje na univerzitní výuku zároveň rostou relativně pomaleji než výdaje v jiných segmentech veřejného sektoru (střední školství, zdravotnictví, výzkum, bezpečnost). Tato nerovnováha způsobuje odliv akademických pracovníků z vysokých škol, mimo jiné do zdravotnictví, středního školství, ale například i na vyšší odborné školy. V růstu výdajů je proto vnímána citelněji právě na vysokých školách, které vzdělávají odborníky pro veřejný sektor.

Asociace děkanů se kloní k finanční podpoře vysokých škol, která garantuje naplnění stávajících představ obyvatelstva o kvalitě, diverzitě a dostupnosti vysokoškolského vzdělání. Platy učitelů lékařských fakult musí proporčně odpovídat platům ve zdravotnických zařízeních, aby bylo zajištěno, že budoucí lékaře budou vychovávat špičkoví současní lékaři. V opačném případě by hrozilo personální vyprázdnění lékařských fakult se všemi dlouhodobými dopady na úroveň zdravotní péče. Zároveň však děkani lékařských fakult varují před ukvapenými změnami rozdělování prostředků v rámci vysokých škol, provedenými na základě nátlakových akcí a bez potřebné analýzy, které by vedly k destabilizaci dalších součástí univerzi

Vyjádření k debatě o platech akademických pracovníků na webu Asociace děkanů lékařských fakult ke stažení zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info