Podpis memoranda stvrzuje rozvoj odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků

Děkan Martin Repko a proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Andrea Pokorná 14. 11. 2022 podepsali s ředitelkou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Michaelou Hofštetrovou Knotkovou Memorandum o spolupráci obou institucí. 

14. 11. 2022

Bez popisku
Bez popisku

Dne 14. 11. 2022 došlo ke slavnostnímu podpisu Memoranda o spolupráci mezi Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Mezi oběma institucemi je totiž neformální spolupráce založena na dlouholeté tradici. 

Smluvní strany Memoranda (LF MU a NCO NZO) mají expertízu v odborném vzdělávání zdravotnických pracovníků a jejich řízení v Jihomoravském regionu, městě Brně i na celostátní úrovni a mají zájem o rozvoj odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků s cílem rozvoje vzdělávání s využitím aktuálních a dostupných vědeckých poznatků (Evidence Based Nursing a Evidence Based Practice) a zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb/ošetřovatelské péče. Spolupráce bude zaměřena na rozvoj projektové a vědecko-výzkumné činnosti, na možnost sdílení lidských zdrojů při vzdělávacích aktivitách a vědecké činnosti a na sdílení výukových prostor pro pregraduální i postgraduální vzdělávání, a to i formou mezinárodních aktivit. Spolupráce bude rozvíjena na základě vzájemné komunikace a součinnosti v rozsahu a obsahu, který bude vzájemně předem odsouhlasen. Zároveň s podpisem Memoranda byla podepsána i první smlouva o možnosti využívání výukových prostor.

Podpis Memoranda a smlouvy umožňuje další formy spolupráce pro zkvalitňování vzdělávání a klinické praxe nejen na území města Brna, ale s přesahem na krajskou i národní úroveň.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info