Pokyny děkana LF MU ze dne 10. 3. 2020

10. 3. 2020

Bez popisku

Vážení členové akademické obce, 

v návaznosti na vyhlášení rektorského volna vydávám tento pokyn:

  • S okamžitou platností ruším veškeré formy kontaktní výuky, a to až do 24. března 2020 včetně. Vyzývám garanty předmětů, aby tam, kde je to možné, umožnili studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů. Tam, kde distanční forma výuky možná není, bude upřesněna náhrada výuky po skončení epidemiologických opatření.
  • Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, všech typů zkoušek (včetně státních zkoušek) a obhajob závěrečných prací.
  • Pro zaměstnance LF MU zdůrazňuji, že s výjimkou kontaktní výuky nejsou jejich další pracovní povinnosti nijak dotčeny. Řešení případných požadavků na úpravu pracovní doby, či výkonu práce jsou v kompetenci přímých nadřízených.

Epidemiologická situace se vyvíjí, o dalších případných změnách budete informováni.

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info