Prestižní ocenění Česká hlavička: Napsal u nás SOČ, teď sbírá jedno ocenění za druhým!

Řeč je o Martinu Kaletovi. Nadaném studentovi Purkyňova gymnázia, který se v loňském roce zapojil do výzkumu subarachnoidálního krvácení do mozku pod odborným vedením doc. MUDr. Marka Joukala, Ph.D., přednosty Anatomického ústavu LF MU.

26. 10. 2021

Mít vizi a sny uvést v život.

 

Co začalo jako touha po záchraně lidského života, bylo zhmotněno během hodin práce ve výzkumné laboratoři a studiem látky pro výrazně pokročilejší studenty.
 
Desítky hodin ve výzkumné laboratoři, kdy se Martin zabýval tím, jak zmírnit často fatální následky mrtvice se vyplatily.
 
Zjistil totiž, že je krevně-mozková bariéra narušena zvýšeným nitrolebním tlakem a že nárůst tohoto tlaku aktivuje zánět v mozku, což pro pacienty může znamenat velké komplikace a zhoršení jejich zdravotního stavu.
 
Bez popisku
Bez popisku

 

 

 
To je objev na studenta střední školy výjimečný, úspěšný řešitel SOČky tak již v létě tohoto roku skončil na předních příčkách v celorepublikové soutěži SOČ. Dnes se mu podařilo radost znásobit, když získal ocenění v soutěži Česká hlavička.
 
Prestižní ocenění České hlavičky je udělováno na podporu vzdělávání mimořádných studentů, slouží jako motivace jejich vrstevníků k zapojení do výzkumu a snaží se vytvářet na školách inspirativní prostředí pro kvalitní vzdělávání a rozvoj nadaných jedinců.

SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ A ZMĚNY HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY PŘI ZÁNĚTLIVÉ REAKCI, Martin Kaleta - SANITAS

Cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a je bohužel nejčastější příčinou trvalé invalidity. Stále ale nejsou odhaleny některé faktory, které mohou zmírnit její následky na život postiženého. Ve své práci se zabývám krvácivou mozkovou příhodou, konkrétně subarachnoidálním krvácením, což je sice méně častý, ale o to mnohem závažnější typ mrtvice, který vzniká prasknutím cévy v mozku. Krvácivá mrtvice končí často fatálně, a pokud pacienti přežijí, tak mají značné následky. Naším výzkumem se snažíme napomoct tomu, aby byly tyto následky co nejmenší. Práci provádím na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, na Anatomickém ústavu pod vedením jeho přednosty, pana docenta MUDr. Marka Joukala, Ph.D.

Konkrétně jsme se zaměřili na strukturální změny krevně-mozkové bariéry a na zánětlivou reakci mozku po krvácení mezi mozkové obaly. V první části práce jsem se soustředil na Claudin-5, protein těsných spojů bariéry krev-mozek. Tento protein zodpovídá za pevnost této pro funkci mozku zásadní bariéry. Hlavním cílem této práce bylo identifikovat možný farmakologický cíl cytokinu TNFα, jehož případným ovlivněním by bylo možné snížit úmrtnost a následky subarachnoidálního krvácení.  Zjistili jsme, že je krevně-mozková bariéra narušena zvýšeným nitrolebním tlakem a že nárůst tohoto tlaku aktivuje zánět v mozku, což pro pacienty může znamenat velké komplikace a zhoršení jejich zdravotního stavu.

S mrtvicí jsem se poprvé blíže seznámil před 3 lety v projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny HOBIT. Od té doby jsem ambasadorem tohoto projektu, jehož cílem je co nejvíce rozšířit povědomí o mozkové mrtvici. Většina lidí totiž nezná příznaky tohoto onemocnění. Mým největším snem je ale pomáhat lidem. Proto bych chtěl studovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, pokračovat s výzkumem mrtvice a někdy snad zachraňovat životy jako lékař.

 

Středoškolská odborná práce je jakýmsi portálem do budoucnosti, kdy je studentovi na základě zaslaného motivačního dopisu na konkrétní univerzitu umožněno, aby se záměr, v tomto případě záchrana lidského života spojil s know-how univerzitního výzkumu, které poskytuje lektor vyučující na vysoké škole. Student tak prakticky studuje na vysoké škole výřez z výrazně složitější látky, kterou k uskutečnění svého výzkumu potřebuje.

„Gratulujeme, máme radost, že jsme mohli být u toho!“

Juniorská akademie

Sledujte představení SOČky ve videu:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info