Příběhem ku prevenci světově nejrozšířenější sexuálně přenosné infekce

Na brněnském náměstí Svobody si od 10. ledna nelze nevšimnout výrazných panelů osvětové kampaně zaměřené na prevenci onemocnění způsobené virem HPV, s nímž se setká 8 z 10 sexuálně aktivních lidí. Leden je měsícem osvěty rakoviny děložního čípku a při té příležitosti projekt Spolusafe, vedený studenty Lékařské fakulty MU, zahájil osvětu fotokampaní "Příběhem ku prevenci". Příběhy pacientů přibližují podstatu infekce HPV a její různorodé projevy včetně vlivu na osobní život.

11. 1. 2023

Bez popisku

"Za pár týdnů mě čeká zkouška z mikrobiologie, kde je HPV, tedy lidský papilomavirus, zobrazený pouze jako stránky teoretických faktů. Nejenže se v tom mnohdy ztrácí samotní medici, natož laická veřejnost, ve které panuje poměrně nízké povědomí o této problematice. Právě fakt, že 8 z 10 sexuálně aktivních lidí se za svůj život setká s tímto virem, nás přiměl se nad tématem zamyslet a začít něco dělat. Začít pracovat na změně," říká koordinátor projektu Spolusafe Martin Bartoš, student třetího ročníku Všeobecného lékařství na LF MU.

Měsíc leden je ve znamení osvěty o rakovině děložního čípku, a proto kampaň byla spuštěna 10. ledna. Aktivity, které cílí na veřejnost, zahrnují především fotokampaň - tedy venkovní výstavu "Příběhem ku prevenci", kdy prostřednictvím fotek pacientů a jejich příběhů přibližují podstatu infekce HPV, její projevy a současně vliv infekce na osobní život. "Mimo jiné, tím že HPV je nejrozšířenější sexuálně přenosná infekce, pojí se se zvyšováním povědomí taktéž bourání tabu ohledně sexu a sexuální výchovy. Myslím, že současná generace se většinově shodne, že SexEd na školách nebo v rodinách rozhodně nebyla dostačující, ba naopak přístup byl dosti zastaralý. Právě při hledání pacientských tváří do naší fotokampaně se ukázalo, jak citlivé téma to pro většinu společnosti je. Což je samozřejmě pochopitelné. Ale bohužel to utvrzuje skutečnost, že se jedná o velké tabu téma, kdy se mnozí bojí názorů ostatních, že jim to poškodí jméno v práci, rodině a obecně ve společnosti. A přitom v momentě, kdy o tom někteří začali mluvit, tak zjistili, že se to týká vlastně mnohých v jejich okolí, a že v tom nejsou sami," uvádí Martin Bartoš. Výstava na brněnském náměstí Svobody potrvá celý měsíc a byla realizovatelná díky obrovské podpoře Nadace pro výzkum rakoviny, Magistrátu města Brna - Odboru zdraví i díky stipendiu rektora Masarykovy univerzity na podporu studentských aktivit. 

Mezi další aktivity projektu patří informační kampaň profilu @spolusafe na sociální síti Instagram. V termínu 15. 2. by se měla uskutečnit debata Příběhem ku prevenci aneb pravda o HPV. Do debaty se zapojují odborníci z Masaryka onkologické ústavu, Fakultní nemocnice Brno - pracoviště Porodnice na Obilním trhu, z Nadace pro výzkum rakoviny, OnkoUnie, pacientské organizace Veronica, nadace Nebýt na to sama i z Nadačního fondu PRONI.

Během února se uskuteční ještě další dvě akce, a to 17. 2. SpoluSafe Jumping Fitness a 21. 2. SpoluSafe jóga, které se zaměřují na důležitost fyzického a duševního zdraví, které při infekci HPV (i jiných) hrají důležitou roli. A také by se Brnem měla od února projíždět speciálně polepená tramvaj upozorňující na důležitost očkování. Do kin se opět dostane videoreklama upozornění na důležitost správného používání kondomu.

Projekt SpoluSafe vznikl na podzim 2020 z iniciativy tehdy ještě studentky, nynější lékařky MUDr. Anny Pelzové a také Barbary Firly, která je nyní v 6. ročníku studia Všeobecného lékařství na naší fakultě. Obě jako členky lokální pobočky IFMSA měly pocit, že se o tomto tématu příliš mezi lidmi nemluví a že HPV jako pohlavně přenosná choroba je pro mnohé tabu. Samy do projektu vložily i vlastní zkušenost s infekcí HPV a s ní asociovanými onemocněními. Nyní na osvětě spolupracuje dvacítka studentů LF MU pod vedením Martina Bartoše a Kateřiny Bartlové se jako jeden z projektů neziskové organizace IFMSA a celý projekt se rozšířil i na lékařské fakulty do Hradce Králové a do Plzně, kde se medici zapojují do kampaně brněnských studentů také prostřednictvím reklamy MHD a kinoreklamy a osvěta v problematice prevence HPV získává národní dosah.

Výstavu a studenty přišel podpořit i děkan Lékařské fakulty MU prof. Martin Repko.

Autoři fotografií: Zuzana Markesová, Sebastian Filipek


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info