Přivítali jsme 100. účastníka kurzu Simulace kritických stavů

MUDr. Michal Návoj z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně absolvoval naši fakultu v roce 2019 a stal se jubilejním stým účastníkem povinného předatestačního kurzu Simulace kritických stavů v Simulačním centru LF MU (SIMU). Položili jsme mu pár otázek, abychom i Vám mohli přiblížit jeho dojmy.

21. 4. 2023

Bez popisku

V březnu jste absolvoval kurz Simulace kritických stavů na SIMU LF MU. Z z jakého důvodu jste rozhodl absolvovat tento povinný kurz právě u nás?
Důvodů účasti na kurzu v Brně na SIMU bylo hned několik. Pracuji a žiji ve Zlíně, tudíž Brno je pro mě velmi dobře dostupné. Dále mám již dobrou zkušenost z jiných kurzů probíhajících na SIMU LF MU s dobrou kvalitou výuky a skvělou vybaveností centra.

Jak jste se dověděl o kurzech na SIMU?
Masarykova univerzita je moje alma mater, tudíž se zajímám o dění na lékařské fakultě, proto je mi dobře známo, že pod Ústavem simulační medicíny se organizují povinné i nepovinné kurzy postgraduálního vzdělávání pro lékaře.

Na SIMU jste absolvoval již 2 kurzy. Zdá se, že se k nám rád vracíte. Na jaký kurz se chystáte nyní?
Jako další kurz jsem si zvolil kurz Základní škola ultrazvuku dětí, který proběhne 12. května 2023.

V čem pro vás byly kurzy na SIMU jiné, výjimečné?
Kurzy na SIMU pro mě byly výjimečné skvělou organizací, širokým spektrem simulací, velmi zapáleným a přátelskými organizačním týmem.

Co si z kurzu, kromě odměn za 100. účastníka :), odnášíte?
Odnáším si zkušenosti do své budoucí praxe a zájem podílet se v budoucnu na výuce a organizaci simulačních kurzů.

Co byste vzkázal zájemcům, kteří přemýšlí o účasti na našich kurzech?
Neváhejte, určitě stojí za to některý simulační kurz absolvovat. Při kurzech najdete i své slabé stránky, na kterých můžete v budoucnu pracovat. "SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu...ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit."

MUDr. Michal Návoj, obor AIM, KNTB Zlín
Děkujeme MUDr. Návojovi za rozhovor. V květnu se budeme těšit opět na viděnou.
Už nyní vyhlížíme dalšího jubilejního účastníka.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info