Prof. Rektor z 1. NK FN USA a LF MU jmenován vědeckým delegátem pro neurozobrazování v Euro-BioImaging ERIC

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. z I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU byl v pátek 26. 9. 2019 oficiálně jmenován vědeckým delegátem pro neurozobrazování v Euro-BioImaging ERIC.

30. 9. 2019

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (Zdroj fotografie: ego! Magazín Hospodářských novin)

Profesor MUDr. Ivan Rektor, CSc., neurolog z I. neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a vedoucí výzkumného Centra neurověd CEITEC byl 26. 9. 2019 jmenován vědeckým delegátem pro neurozobrazování v Euro-Bioimaging ERIC. Za Českou republiku byl jmenován vědeckým delegátem také prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a JUDr. Jan Buriánek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Euro-BioImaging (EuBI) je evropská významná výzkumná infrastruktura pro biologické a biomedicínské zobrazování uznaná Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). ERIC (European Research Infrastructure Consortium) je konsorcium evropských výzkumných infrastruktur umožňuje různorodé a zejména plně flexibilní modely řízení panevropských výzkumných infrastruktur.

Dvě konsorcia složená z českých výzkumných institucí zaměřená na zobrazovací metody v biologii a medicíně byla oficiálně zařazena v prosinci 2015 rozhodnutím evropských koordinátorů do evropské sítě Euro-BioImaging. Jsou jimi Uzel pro pokročilou světelnou mikroskopii koordinovaný Ústavem molekulární genetiky AV ČR a Uzel pro pokročilou světelnou mikroskopii a medicínské zobrazování koordinovaný Masarykovou univerzitou. Na výběru a hodnocení, které zařazení předcházelo, se podíleli experti z Harvardovy univerzity, z Univerzity ve Stanfordu a z dalších prestižních světových pracovišť. Výběr dvou českých uzlů tak zřetelně dokládá kvalitu a mezinárodní konkurenceschopnost výzkumné infrastruktury a expertízy v oblasti zobrazovacích metod v České republice. Prostřednictvím EuBI mají vědci bez ohledu na jejich afiliaci, oblast specializace nebo činnosti přístup k zobrazovacím nástrojům, odborným znalostem, školicím příležitostem a službám správy dat, které nemusí najít ve svých domovských institucích nebo mezi svými spolupracujícími partnery.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info