Profesor Dušek představil rodičům uchazečů problémy i vyhlídky českého zdravotnictví v číslech a souvislostech

Jaké jsou současné největší problémy českého zdravotnictví? Jakým směrem se vyvíjí demografie v oblastech počtu ordinací a pracovních úvazků sester? Nejen tyto otázky na základě statistických dat představil na Dnech otevřených dveří rodičům uchazečů prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., vedoucí Institutu biostatistiky a analýz LF MU a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

17. 1. 2023

Bez popisku

O přednášku prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. byl v sobotu 14. ledna na Dnech otevřených dveří obrovský zájem. Přednáška byla součástí doprovodného programu pro rodiče, zatímco jejich děti absolvovaly exkurzi po fakultních pracovištích.

Profesor Dušek na základě dat představil mnoho důležitých aspektů zdravotnictví v ČR i jeho největší současné problémy. Těmi jsou limitované kapacity zdravotníků a značná nevyváženost mezi jednotlivými segmenty péče. Velkým problémem jsou také významné regionální rozdíly v dostupných úvazcích sester v akutní i neakutní lůžkové péči. Významné rozdíly mezi regiony existují i v dostupných kapacitách praktických lékařů pro dospělé. Situace s praktickými lékaři pro děti a dorost je problematická v celé ČR. Téměř 50 % těchto lékařů je starších 60 let, více než 30 % kapacit je kryto lékaři staršími 65 let věku a počet ordinací se dlouhodobě snižuje ve všech krajích.

Posluchačům přednášející předvedl i několik modelů s projekcí vývoje kapacit lékařů i sester. Například pokud by nedošlo k žádnému navýšení počtu absolventů všeobecného lékařství, v roce 2040 by v českém zdravotnictví chybělo přes 1300 úvazků lékařů v lůžkové péči.

Na obě přednášky v sobotu zavítalo dohromady víc než 160 rodičů, kteří po jejich skončení s profesorem Duškem v přátelské atmosféře diskutovali.

Přednáška prof. Duška ke stažení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info