První česko-slovenský kongres v oblasti mezioborových přístupů v hojení ran

Historicky první česko-slovenský kongres zaměřený na použití biotechnologií v oblasti hojení ran se konal ve dnech 28. a 29. listopadu 2019 v hotelu Galant v Lednici.

11. 2. 2020

Bez popisku

Organizátorem akce byla Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno a LF MU a Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně – CEITEC VUT. Záštitu nad akcí převzali děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP.

Díky spolupráci s doc. Ing. Lucy Vojtovou, Ph.D. (CEITEC VUT) a dalšími členy programového výboru byla vytvořena jedinečná platforma, na které budou diskutována nejdůležitější témata týkající se kožní regenerativní medicíny jak z pohledu pracovníků laboratorních tak i klinických. Na akci participovalo celkem 146 účastníků (62 lékařů, 33 nelékařských zdravotnických pracovníků, 12 zástupců firem a 39 zástupců vědeckých institucí).

Přestože se jednalo o první ročník a všechny přednášky byly vedeny striktně v duchu vyzvaných prezentací, lze konstatovat, že akce přilákala excelentní vědce z celé řady oborů.
Během prvního dne byly bloky věnovány základnímu výzkumu, problematice výběru vhodného animálního modelu spolu s legislativním úskalím a samotnou klinickou aplikací. Dále vývoje specifických materiálů, jejich výhod i nevýhod v kožní regenerativní medicíně. Poslední blok byl doslova nabit úžasnými možnosti obohacování materiálů, ať již o aditiva podporující re-epitelizaci a uzávěr rány nebo o látky s novými a velmi zajímavými antimikrobiálními účinky. První den kongresu byl zakončen společenským večerem, obohacený o medicínsko-cestovatelskou prezentaci MUDr. Tomáše Kempného, Ph.D., excelentního mikrochirurga světového formátu, který prezentoval příspěvek s názvem “Etiopie, země neomezených laloků”.

Druhý den u dvou „kulatých stolů“ probíhaly diskuze nad klíčovými klinickými problémy, tedy regenerace vs. reparace v popáleninové medicíně. Prvnímu tématu se věnoval doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA se třemi hlavními oblastmi, se kterými jsou každodenně konfrontováni – odstranění devitalizované tkáně, infekční komplikace a podpora re-epitelizace. Téma reparace poškozené tkáně excelentně přednesl MUDr. Robert Zajíček, Ph.D. přednosta Kliniky popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, který atraktivním způsobem prezentoval své letité zkušenosti se strategií použití různých dermálních náhrad v uzávěru hlubokých kožních defektů. V poslední sekci byly prezentovány jednotlivé materiály a byl dán prostor také firemním příspěvkům.

Celkem na kongresu zaznělo 23 přednášek a bylo prezentováno 19 posterů. Z primárně zamýšleného komorního setkání nadšenců se nakonec stala akce, která musela regulovat počet participujících, protože byla překročena maximální kapacita sálu. "Vzhledem k tomu, že v současné době prostupují biotechnologie celou řadou medicínských oborů a ohlasy participujících na první ročník byly více nežli pozitivní, jsem se velmi rád nechal přesvědčit k pořádání dalšího ročníku, pro který již máme několik zcela zásadních vylepšení. Tak třeba na viděnou v Lednici," uvádí za programový výbor doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info