Publikace výzkumné skupiny buněčné a molekulární neurobiologie na Anatomickém ústavu LF MU

Výzkumná skupina buněčné a molekulární neurobiologie na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) se zabývá studiem neurozánětu a jeho šíření ve strukturách centrální nervové soustavy po různých formách jejího poškození. V roce 2020 byly publikovány výsledky v prestižním časopise Frontiers in Cellular Neuroscience a jako review v časopise časopisu Fluids and Barriers of the CNS.

15. 6. 2020

Bez popisku

Výzkumná skupina buněčné a molekulární neurobiologie na Anatomickém ústavu LF MU se zabývá studiem neurozánětu a jeho šíření ve strukturách centrální nervové soustavy po různých formách jejího poškození. Ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla v letošním roce publikována experimentální práce v prestižním časopise Frontiers in Cellular Neuroscience zabývající se dynamikou imunitních buněk v plexus choroideus po subarachnoidálním krvácení, které je z klinického hlediska velice významné kvůli vysoké morbiditě pacientů.

Na jedinečném experimentálním modelu subarachnoidálního krvácení byla u laboratorních potkanů vyvolána reakce imunitních buněk v plexus choroideus souvisejících se zvýšenou prostupností krevně-likvorové bariéry. Změny v počtu jednotlivých typů imunitních buněk identifikovaných v plexu expresí specifických buněčných markérů byly monitorovány analýzou obrazu a srovnávány s kontrolní skupinou zvířat. Experimentální výsledky také ukázaly, že i zvýšený intrakraniální tlak, který vzniká při tomto typu krvácení, vyvolává výrazné změny v buněčných populacích plexus choroideus. Vzhledem k velké podobnosti experimentálního modelu se stavem u pacientů po subarachnoidálním krvácení jsou získané experimentální výsledky významným příspěvkem k poznání patologických změn, které vznikají po vážných traumatech hlavy u člověka.

Na základě této publikace byla výzkumná skupina vyzvána redaktorem časopise Fluids and Barriers of the CNS k sepsání přehledové publikace (review) o významu plexus choroidus a jeho bariér při různých onemocněních mozku. Na této druhé publikaci se podílela také Alemeh Zamani, Ph.D., která působí na Anatomickém ústavu na postdoktorantské pozici od roku 2019.

Zvýšený zájem výzkumných laboratoří i klinických pracovišť a publikované studie ukazují na značný význam plexus choroideus pro šíření neurozánětu po traumatickém poškození nejen centrální, ale i periferní nervové soustavy. V současné době probíhá v laboratořích Anatomického ústavu ve spolupráci se španělskými kolegy z Girony (projekt Multidisciplinary approach to modulate neuroimmune crosstalk associated with pahological pain after chronic spinal cord injury, podpořený La Marató DE TV3 FOR) studium neurozánětlivé reakce a jejího ovlivnění ve strukturách mozku po traumatickém poškození (kontuzi) míchy. Vzhledem k narůstajícímu významu je studium plexus choroideus a šíření neurozánětlivých reakcí po traumatech součástí výzkumného programu Anatomického ústavu i pro následující léta, pro mezinárodní spolupráce i jako tematické zaměření doktorandského studia na ústavu.

Ve výzkumném programu Anatomického ústavu jsou rovněž experimentální studie, které přinesly již publikované prioritní výsledky o buněčných a molekulárních změnách v průběhu neurozánětu po traumatu periferního nervu, který vyvolává neuropatickou bolest, ale současně se může významně podílet i na regeneračních procesech. K rozvoji metodických přístupů v této oblasti přispívá i nově zřízená neurofyziologická laboratoř, která umožňuje studium aktivace nervových vláken přenášejících bolestivé stimulu v podmínkách ex vivo, což umožňuje studovat periferní aplikaci potencionálních molekul ovlivňujících jejich aktivitu, např. ligandy delta-opioidních receptorů.   


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info