Rovnost ve společenském a profesním postavení sester zkoumá dotazníkový průzkum

Průřezová studie se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester ve vybraných evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na profesní roli sester při poskytování optimální farmakoterapie, implementaci praxe založené na důkazech a optimálního způsobu klinického uvažování v jednotlivých evropských zemích. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi.

21. 3. 2024

Bez popisku

Výzva k zapojení do dotazníkového průzkumu: EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) zabývajícím se mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích, na kterém jako instituce participuje Masarykova Univerzita spolu s dalšími evropskými partnery (Belgie, Řecko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemí, Velká Británie).

Průzkum je prováděn opakovaně jednou ročně po dobu devíti let a v letošním roce jde již o druhý rok sběru dat, který probíhá v období od 15. 3. 2024 do 30. 6. 2024.

Cílem projektu je identifikovat rozdíly ve společenském postavení sester a jejich profesní roli při poskytování optimální farmakoterapie, implementaci praxe založené na důkazech a optimálního způsobu klinického uvažování v jednotlivých evropských zemích, s přihlédnutím ke specifikům každé země. Předpokládáme, že naše zjištění přispějí k formulaci doporučení, která by v budoucnu vedla k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí, což by zároveň (mimo jiné) mohlo podpořit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Podmínky účasti: Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky (dotazník určený sestrám) NEBO všichni občané České republiky starší 18 let (dotazník pro veřejnost). Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 nebo 24 otázek. Jejich zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut.

Benefity: Předpokládáme, že výstupy projektu přispějí k formulaci doporučení, která by v budoucnu vedla k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí, což by zároveň (mimo jiné) mohlo podpořit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu. Jakýkoli přímý osobní prospěch za účast na tomto projektu však není možné garantovat.

Ochrana soukromí: Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě University of Antwerp (Belgie) a budou využívána pouze pro účely projektu EQUANU. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích University of Antwerp (Belgie). Znění informovaného souhlasu naleznete ZDE.

Etické schválení: Tento projekt schválila na mezinárodní úrovni Etická komise University of Antwerp, Belgie (referenční číslo – BUN B3002022000104) a na úrovni České republiky Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 2/2023.

Dotazník pro sestry Dotazník pro veřejnost

V případě dalších dotazů k projektu neváhejte využít následujících kontaktů:
Mgr. Jana Heczková, Ph.D. (NuPhaC.cz@gmail.com),
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (dana.dolanova@med.muni.cz, +420 775 439 158).

Velmi děkuji za rozhodnutí k vyplnění dotazníku a zejména jeho další šíření.
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Přednostka Ústavu zdravotnických věd,
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info