Sběratelka kostí

V 56. díle podcastu STETOSKOP odhalíme nejedno tajemství kostí, zubů a přiblížíme několik významných archeologických nálezů, ale podíváme se také jak může být takový archeolog prospěšný kriminalistům při vyšetřování vraždy? Tentokrát jsme si pozvali k mikrofonu RNDr. Miriam Nývltovou Fišákovou, Ph.D. z Fyziologického ústavu LF MU.

6. 10. 2023

Bez popisku

Osteologie (z řeckého osteon – kost a logos – nauka) je vědecký obor zabývající se studiem kostí, které se staly předmětem zkoumání lékařských disciplín antropologie, archeologie, paleontologie a dalších odvětví. Toliko strohost textu z Wikipedie. Ale když se na kosti podívá zooarcheoložka, může v nich číst jako v kronice. Mimo určení, jak bylo zvíře velké a k jakému plemeni náleželo, dokáže pomocí analýzy poměrů stabilních izotopů dusíku a uhlíku (ve vzorcích kolagenu kostní tkáně zvířat, ale i lidí) získat zajímavé informace o složení stravy. Může rovněž sledovat vliv změn životního prostředí na druhy potravy. Poměry izotopů stroncia nám zase odhalí více o pohybu zvířat a člověka v časové perspektivě a poměry izotopů kyslíku o klimatu v daném období.

Zjednodušeně lze říct, že pozůstatky živočichů nám prozradí, která zvířata byla nejvíce konzumována, co naopak jedla sama nebo třeba jak probíhal lov a následné zpracování těla zvířete včetně stažení z kůže a porcování. Ostré nástroje totiž zanechávají na kostech více či méně zřetelné zářezy a jiné pracovní stopy. Nezapomínejme přitom, že zvířata nebyla v minulosti využívána pouze k jídlu a jako zdroj dalšího materiálu (například kůže, rohy, kosti nebo šlachy), ale díky domestikaci i jako pracovní síla, která například při zápřahu či sedlání zanechává na kostře zvířete trvalé stopy.

Jen si nemyslete, že její práce je nuda a odehrává se jen v dávné minulosti. Své detektivní vlohy prokázala i spoluprací s kriminalisty. Ti se na ni obrátili s pomocí při určení totožnosti, ale především místa původu neznámé ženy, která se stala obětí zvlášť násilného trestného činu. Jak si s tímto úkolem poradila a co odhalila izotopová analýza poměru dusíku a uhlíku a izotopový poměr stroncia v zubních stoličkách?

Pojďme se ponořit do tajů kostí. Průvodkyní nám bude odborná asistentka z Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s půvabným podpisem svých e-mailových zpráv MiNyFi: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.

A rada na závěr: až Vám příště někdo nadá do Neadrtálců – berte to jako poklonu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info