Sdílet a pečovat, o sebe a o ni, motto 3. celostátní konference porodní asistence

Třetí ročník celostátní konference zaměřené na porodní asistentky a studentky porodní asistence se uskutečnil 17. a 18. května 2024. "Sdílet a pečovat, o sebe a o ni" bylo mottem letošního ročníku konference, která nabídla bohatý program, zajímavé přednášky a praktické workshopy, kterých se zúčastnilo přes 300 odbornic z České republiky i zahraničí.

24. 5. 2024 Lenka Veselá

Bez popisku

Bohatý program, zajímavé přednášky a hojná účast. Těmito slovy je možné charakterizovat konferenci zaměřenou primárně na porodní asistentky a studentky porodní asistence, ale také na dětské sestry, fyzioterapeutky, další příbuzné obory. Třetí ročník celostátní konference se uskutečnil 17. a 18. května 2024. Zúčastnilo se jej přes 300 zájemkyň o problematiku z celé České republiky i ze zahraniční. Záštitu nad konferencí převzala primátorka města Brna i hejtman Jihomoravského kraje. Dvoudenní konference se skládala z páteční teoretické a sobotní praktické části. Náměty a sdílení zkušeností účastnic pokračovaly při neformálním večerním setkání.

Páteční program byl situován v kongresovém centru hotelu Continental. Konferenci zahájil přednosta GPK FN Brno docent Vít Weinberger společně s proděkankou pro nelékařské programy LF MU profesorkou Andreou Pokornou, vrchní sestrou GPK FN Brno Mgr. Andreou Menšíkovou a vedoucí Centra porodní asistence FN Brno dr. Miloslavou Kameníkovou. Přednášková část byla rozdělena do čtyř bloků, ve kterých účastnice mohly nabýt znalosti a zjistit nové trendy v péči o ženy, ale i nahlédnout pod pokličku fungování na jiných pracovištích.

První blok se zaměřil především na vzájemné vztahy mezi porodní asistentkou a rodičkou, ale zahrnoval také posuny v péči o novorozence a spolupráci porodních asistentek a dětských sester. Ve druhé části se účastnice dozvěděly nejen informace o koncepci Centra porodní asistence a výsledky Národní průřezové studie týkající se spokojenosti českých žen s péčí v mateřství, ale i zkušenosti studentky z Erasmus+ stáže v zahraničí. Třetí blok nabídl výzvy a příležitosti ve vzdělávání studentek porodní asistence, nebo vysvětlení významu mentoringu. Zazněly také informace o fyzioterapii během porodu. Poslední blok se věnoval pohledu na porod z pozice rodiček, jejich přání, byly zmíněny možnosti návazné poporodní péče nebo péče o cizince v prostředí FN Brno.

Sobotní praktická část konference formou workshopů se uskutečnila v prostorách simulačního centra LF MU a v Ústavu zdravotnických věd LF MU. Účastnice si mohly vyzkoušet své dovednosti v různých modelových situacích. Mohly vybírat z 11 workshopů – od oblíbené simulace porodu koncem pánevním, dystokie ramének a šití porodního poranění přes kritické stavy v porodnictví a manuální protekci hráze až k ultrazvukové diagnostice v porodní asistenci, laktačnímu poradenství nebo péči o ženu během těhotenství s homeopatickou podporou. 

„Konference přinesla témata, která jsou pro další rozvoj oboru zásadní. Protože všichni zúčastnění by se jako přímí účastníci poskytování péče ženám v mateřství měli ve výsledku cítit bezpečně jak v odborné oblasti, tak i v oblasti mezilidských vztahů, které jsou pro výsledek zásadní. Je třeba pozornost věnovat nejen spokojenosti žen, ale i péčí o porodní asistentky,“ popsala Radka Wilhelmová (garantka studijního programu Porodní asistence na LF MU). Konference se v obou dnech účastnily také studentky studijního programu Porodní asistence, které měly zajištěnu bezplatnou účast a současně pomáhaly s organizací.

Zpětná vazba účastníků přinesla velmi pozitivní ohlasy. „Musím říct, že některé přednášky mě až překvapily a velmi obohatily. Možnost sdílet zkušenosti navzájem mezi porodními asistentkami je to, čeho si na této konferenci velice vážím a již nyní se těším na další ročník,“ popsala jedna z účastnic. 

Odbornou garanci nad akcí převzalo Centrum porodní asistence (CPA) Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) Fakultní nemocnice Brno, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických věd (ÚZV) a Simulačním centrem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info