Setkání s mentory studentů Všeobecného lékařství v anglickém studijním programu

Uspořádali jsme setkání s mentory studentů, kteří zajišťují studium programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce.

10. 4. 2024 Tereza Sáňková

Bez popisku

Dne 10. dubna 2024 se v prostorách Fakultní nemocnice Brno uskutečnilo významné setkání mentorů, kteří mají klíčovou roli při zajišťování letních praxí v ošetřovatelství pro studenty Všeobecného lékařství v anglickém studijním programu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, a to nejen z FN Brno, ale také z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Masarykova onkologického ústavu. Toto setkání bylo příležitostí k ocenění jejich práce a přínosu ve vzdělávání budoucích lékařů.

Proděkanka Lékařské fakulty MU prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. které vyjádřily mentorům vděk za jejich dosavadní úsilí a spolupráci. Vedoucí Personálního oddělení LF MU, Ing. Ivana Janáčková, předala mentoři důležité informace o legislativních změnách týkajících se realizace letních praxí a nových povinnostech mentorů v rámci pracovně-právních vztahů. Během setkání proběhla také diskuse o metodických přístupech ve výuce v klinické praxi, což představuje důležitý aspekt v procesu vzdělávání budoucích lékařů.

Na závěr setkání byly mentorům předány upomínkové předměty LF MU z rukou Mgr. Terezy Sáňkové ze Zahraničního oddělení LF MU jako symbol vděčnosti a uznání za jejich práci. Tato událost se uskutečnila za laskavé podpory paní náměstkyně FN Brno Mgr. Renáty Grossové Klementové, MBA, která aktivně podporuje spolupráci mezi FN Brno a LF MU v oblasti vzdělávání všech budoucích zdravotnických profesionálů. Taková spolupráce je klíčová pro přípravu kvalifikovaných lékařů a zdravotnického personálu, kteří budou schopni poskytovat péči na vysoké úrovni.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info