Setkání vzdělavatelů zdravotnických záchranářů posílí mezinárodní spolupráci

Březnové setkání na půdě Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity posiluje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání v urgentní medicíně.

25. 3. 2024

Foto: I. Kuba, V. Tesař

Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve dnech 19. a 20. března hostil významné mezinárodní setkání, na kterém se sešli zástupci institucí z celé Evropy specializujících se na vzdělávání v oblasti zdravotnického záchranářství. Do Brna na něj dorazili kolegové z Anglie, Finska, Španělska (Baskicka) a Německa (Bavorska), kteří společně diskutovali o klíčových tématech současného vzdělávání záchranářů.

Hlavními body programu bylo sdílení zkušeností, rozvoj výměnných pobytů pro studenty i akademické pracovníky, prohlubování možností výzkumu v přednemocniční péči a hledání cest ke sdílené výuce. Účastníci měli jedinečnou příležitost navštívit prostory Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Bohunicích a Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Akce tak nabídla i pohled na realizaci praktické výuky a delegátům také poskytla možnost přímo se zapojit do simulačních cvičení studentů třetího ročníku programu Zdravotnického záchranářství. Setkání bylo zakončeno vymezením společných cílů a dosažením konsenzu o směřování budoucí spolupráce mezi přítomnými institucemi.

„Věříme, že setkání s přeshraničním přesahem napomůže dalšímu rozvoji vzdělávání v urgentní medicíně,“ zhodnotil akci Mgr. Michal Pospíšil, člen programové rady studijního programu Zdravotnické záchranářství, který se na její organizaci podílel. Proděkanka Andrea Pokorná dodala: „Jsem nadšená z toho, jak u zdánlivě významně se lišících procesů v zajištění pregraduálního vzdělávání zdravotnických záchranářů lze nalézat spojovací prvky a podporovat kvalitu vzdělávání i rozvoj vlastní přednemocniční a urgentní péče v mezinárodním kontextu. Právě v urgentní a přednemocniční péči se skrývá potenciál, který je naplňován nejen v rámci poskytování přeshraniční péče tak typické pro region, v němž působíme. Jsem hrdá na kolegy, s nimiž spolupracuji na naší fakultě.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info