Slavnému rodákovi, lékaři a generálmajorovi Josefu Liškutínovi v Tvarožné na Brněnsku odhalili pamětní desku

Generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín je významnou osobností československého zdravotnictví. V obci Tvarožná na Brněnsku byla v sobotu 6. srpna 2022 odhalena pamětní deska na jeho rodném domě a pokřtěna publikace místního kronikáře Františka Kopeckého Josef Liškutín, lékař a voják, vydaná k jeho 65. výročí úmrtí. Na odhalení pamětní desky se podílel i děkan LF MU Martin Repko.

9. 8. 2022

Bez popisku

Generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín je významnou osobností československho vojenského zdravotnictví. Narodil se 13. srpna 1910 ve Tvarožné. Vystudoval gymnázium a Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako asistent Patologicko - anatomického ústavu LF MU. Po okupaci v r. 1939 mu byl umožněn studijní pobyt v Paříži z důvodu rozšíření znalostí při léčení rakoviny. Po kapitulaci Francie byl zařazen mezi vojska evakuovaná do Anglie. Zde se seznámil s osobnostmi politické a vojenské reprezentace okupovaného státu. Působil jako přednosta bakterriologické laboratoře československé brigády ve Velké Británii. V srpnu 1944 byl odvelen na východní frontu. V ukrajinském Chustu se připojil k čs. armádnímu sboru, se kterým absolvoval dlouhou cestu do osvobozené Prahy. 

Podílel se na organizaci zdravotní péče v osvobozené vlasti a koordinaci aktivit UNRRA. Zasadil se o zřízení hygienicko-epidemiologické, zdravotnicko-statistické a laboratorní služby v poválečné armádě. Po habilitaci na LF MU v lednu 1947 byl jmenován docentem v oboru obecné hygieny a epidemiologie. V roce 1951 byl jmenován náčelníkem nově vzniklé Katedry vojenské hygieny a epidemiologie Vojenské lékařské akademi J. E. Purkyně v Hradci Králové, v roce 1954 byl jmenován profesorem. Je autorem řady odborných článků a publikací. Zemřel 8. února 1957. Po rozloučení v Hradci Králové byly ostatky Josefa Liškutína převezeny do rodné obce, kde se konal pohřeb s vojenskými poctami.

V sobotu 6. srpna 2022 se k 65. výročí úmrtí slavnostně odhalili pamětní desku jeho děti společně s představiteli obce na domě v Tvarožné na Brněnsku, kde se pan profesor narodil i za účasti děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. Součástí akce byl i večerní křest publikace Josef Liškutin, lékař a voják, která přibližuje život tvarožského rodáka. Publikaci kronikáře obce Františka Kopeckého vydala obec Tvarožná. "Je srovnávaný s těmi nejlepšími epidemiology tehdejšího československého zdravotnictví. Byl to opravdu člověk na úrovni," říká kronikář Kopecký.

Text vychází z pozvánky obce Tvarožná. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info