Smuteční oznámení: zemřel prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc.

Ve věku nedožitých 94 let nás dne 11. května 2021 navždy opustil prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc., emeritní přednosta II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a profesor LF MU.

13. 5. 2021

Profesor Vladimír Kořístek | Zdroj: DENÍK/Lubomír Stehlík

Profesor Kořístek – emeritní přednosta II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se narodil 14. května 1927. Od roku 1964 působil na II. chirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně,  vedenou profesorem J. Navrátilem. V roce 1963 obhájil habilitační práci z oblasti cévní chirurgie. V roce 1965 – 1966 absolvoval stáž v cévní chirurgii a kardiologii v Houstonu, kde poznal idoly těchto oborů prof. M. dr. Bakeyho a D. Cooloyho. Po návratu ze stáže se začíná věnoval kromě cévní chirurgie i kardiochirurgii. Po odchodu profesora Navrátila do Vídně pak kromě všeobecné chirurgie rozvíjí v cévní chirurgii, zvláště v oblasti periferních cév, abdominální aorty a pánevního řečiště a extrakraniálních cév. Stále více se zabývá kardiochirurgií.

1. března 1970 se stal přednostou II. chirurgické kliniky a vedoucím II. chirurgické katedry UJEP. Ve svých 43 letech byl jmenován mimořádným profesorem. Od roku 1968 však systematicky kromě klinické práce rozvíjí experimentální chirurgii se zaměřením na transplantace jater ale i v oblasti srdeční chirurgie. Po intenzivní experimentální práci publikuje v roce 1975 monografii „Experimental Liver Transplantation“, která je podkladem pro doktorskou disertaci v r. 1976 a v r. 1977 je jmenován řádným profesorem. Mezitím však začal cíleně pracovat na koncepci kliniky a jejím rozvoji, prosazoval v roce 1972 zahájení přístavby II. chirurgické kliniky, z níž se později stalo kardiochirurgické centrum, které se časem transformovalo na Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, ředitelem Centra se stal žák profesora Kořístka prof. Jan Černý.

Nezapomenutelně se zapsal do historie české chirurgie první úspěšnou klinickou transplantací jater v tehdejším Československu, kterou se svými týmem uskutečnil dne 2. 2. 1983 na II. chirurgické klinice. Profesor Kořístek je držitel mnoha odborných a společenských ocenění. Z II. chirurgické kliniky odešel v roce 1991 a dále pracoval na chirurgických pracovištích v nemocnici Hustopeče, Blansko a Polička. Patřil k průkopníkům cévní, srdeční a transplantační chirurgie. Kromě transplantace jater se zasloužil o rozvoj chlopenní chirurgie, léčby ischemické choroby srdeční, revaskularizaci myokardu a v ČR měl prioritu v zavádění podpůrných srdečních mechanismů v klinice. Vychoval řadu odborníků a hodnotil je podle jejich schopností a odvedené práce. Právem mu patří za jeho celoživotní odbornou práci a přístup k personálu velký dík. 

Čest jeho památce!

(Zdroj textu: Zdeněk Gregor, časopis Rozhledy v chirurgii)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info