Spolek mediků a Anatomický ústav LF MU pořádá Vzpomínkovou pietní akci za dárce těl již potřetí

Letos nově v prostorách sálu Milosrdných bratří Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha pořádá Spolek mediků a Anatomický ústav LF MU Vzpomínkovou pietní akci, která se koná dne 1. listopadu 2021 od 17 hodin.

27. 10. 2021

Bez popisku
Bez popisku

Jedná se o již tradiční poděkování studentů dárcům, kteří věnovali svá těla pro výukové účely na Anatomickém ústavu LF MU. Celý pietní akt bude zahájen komorním zapálením svíček a položením věnců na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v atriu Anatomického ústavu za přítomnosti proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D., přednosty doc. MUDr. Marka Joukala, Ph.D. a zástupců Spolku mediků a sdružení zahraničních studentů MIMSA.

Pro veřejnost bude pietní akt pokračovat od 17 hod. koncertem v Sálu Milosrdných bratří na Vídeňské. Úvodní slova úcty pronese děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., svá slova díku vysloví zástupci studentských spolků, za Spolek mediků Natálie Srbová a za MIMSA zástupce zahraničních studentů Praveen Rahul Ratnayake, následovat bude pásmo hudebních vstupů, kde vystoupí mnoho hudebníků z řad akademiků a lékařů, ale i dalších interpretů.

“Cílem akce je poděkovat všem, díky nimž má praktická výuka anatomie takovou kvalitu a díky nimž mohou studenti zkoumat všechny ty neuvěřitelné záhady lidského těla. Rádi bychom také opět vnesli do povědomí naši sbírku pro vybudování památníku na Ústředním hřbitově, který bude místem odpočinku pro všechny tyto dárce. Myslím, že jako studenti naší lékařské fakulty máme štěstí, jaké výuky se nám dostává a byla bych moc ráda, kdyby tato Vzpomínková akce i celá Pieta mohly být alespoň malým poděkováním nejen dárcům těl, ale i fakultě, aby na své studenty mohla být hrdá,” komentuje záměr celé akce Natálie Srbová, viceprezidentka Spolku mediků.

Na Vzpomínkovou pietní akci jsou srdečně zváni všichni, kdo si chtějí poslechnout krásnou hudbu a uctít svou přítomností památku všech dárců těl.
Děkujeme, Spolek mediků LF MU a Anatomický ústav LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info