Stipendium pro nejlepší doktorandské studenty také pro 5 mladých vědců z LF MU

Prestižní soutěž Brno Ph.D Talent zná své letošní vítěze. Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. Ze 130 přihlášek do programu Brno Ph.D. Talent 2020 bylo vybráno 25 studentů prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Pět z nich studuje na naší lékařské fakultě.

17. 3. 2021

Foto předávání ocenění Brno Ph.D. Talent 2019 s prorektorkou MUNI prof. RNDr. Šárkou Pospíšilovou, Ph.D. Letošní ročník předávání cen se kvůli pandemii (zatím) nekonal.

Soutěž Brno Ph.D. Talent i v letošním roce ocenila 25 mladých vědeckých talentů, kteří získávají 300 000,- Kč rovnoměrně rozdělených po dobu tří let studia. Finanční prostředky projektu, který je součástí Regionální inovační strategie, pro oceněné poskytuje statutární město Brno. Realizaci projektu pak zajišťuje Jihomoravské centrum mezinárodní mobility, z. s. p. o. (JCMM) už více než 10 let.

Mezi oceněnými je 15 studentů z Masarykovy univerzity, z nichž 5 studuje na Lékařské fakultě MU:

Denisa Belisová studuje obor morfologie buněk a tkání. Zaměřuje se na výzkum fibroblastů, tedy buněk vazivové tkáně u mléčné žlázy. Prozkoumání jejich původu, plasticity a mechanismů, které kontrolují vývoj a homeostázu mléčné žlázy poslouží v budoucnu k vývoji nových postupů léčby rakoviny prsu.

Anna Hrčková Je doktorandkou molekulární medicíny. Zabývá se výzkumem molekulárních mechanismů, kterými enzymy DIS3L2 a ISG20L2 rozpoznávají a degradují RNA, která už splnila svůj účel nebo byla špatně zpracována. Zajímá ji, jakou roli hrají tyto enzymy u chorob a imunity.

Jaroslav Krč je doktorandem v oboru psychiatrie. Zabývá se výzkumem metod zlepšujících stav vyšších kognitivních funkcí u pacientů s jejich poruchami. Tyto funkce jsou totiž pro normální život nepostradatelné, umožňují chování zaměřené na cíl. Krč se snaží zkombinovat technologie založené na neuronové zpětné vazbě a na rozhraní mozek-počítač.

Polina Nadtochaeva je doktorskou studentkou patologické fyziologie. Věnuje se studiu nanomodifikovaných slitin titanu, používaných k tvorbě kloubních náhrad. Tyto materiály jsou tělu cizí, takže ovlivňují imunitní buňky, které hrají klíčovou roli při zánětlivých procesech. Nadtochaeva se zaměřuje na aktivaci makrofágů, což jí umožní předpovědět možné pooperační komplikace.

Roberto Pivato je studentem biochemie a molekulární biologie. Věnuje se výzkumu Duchennovy svalové dystrofie, genetického onemocnění postihujícího muže a vedoucího k těžké fibróze kosterního svalstva a postihujícího také srdce. Snaží se modelovat vyčerpání kardiovaskulárních progenitorů pomocí lidských kmenových buněk od pacientů s dystrofií, porozumět molekulárním mechanismům a korigovat je.

Seznam všech oceněných studentů naleznete na webu JCMM i v Magazínu M.

Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci. Proto i všem našim talentovaným doktorským studentům fakulty doporučujeme si soutěž zapamatovat a v příštím sběru přihlášek podat právě tu svoji. Informace k soutěži naleznete zde.

Oficiální předávání cen bohužel kvůli pandemii zatím neproběhlo. JCMM se snaží být v kontaktu s oceněnými například prostřednictvím nedávno uspořádáné přednášky "How to write a winning Project Proposal" od Dr. Ziegelheima, hodnotitele Evropské komise.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info