Studenti se sešli na besedě MediCafé s děkanem a dozvěděli se více o ortopedii

Pozvání na besedu MediCafé přijal děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko v úterý 25. 4. do prostor brněnského ArtBaru, kde měli studenti LF MU šanci poznat neformálně svého děkana, ale hlavně seznámit se s jeho profesním oborem ortopedie včetně spondylochirurgie. Projekt MediCafé pořádá organizace IFMSA, aby nejen studentům, ale i široké veřejnosti zprostředkovával zajímavosti z různých oborů lékařství atraktivní cestou, tedy například u horkého nápoje či sklenky vína v kavárně či baru.

1. 5. 2023

Bez popisku

Poutavý výklad pana děkana zahrnul jeho životní příběh a cestu lékaře, seznámení se spondylochirurgií, ale také hledisko sportovní. Díky propracované prezentaci pana děkana bylo možné nahlédnout za dveře operačního sálu a dozvědět se více o průběhu spondylochirurgických operacích. Byly zmíněny děkanovy patentované úspěchy v oblasti rozvoje ortopedického instrumentária včetně jeho významného podílu na mezinárodních výzkumných pracích. V neposlední řadě si hosté odnesli také poznatky z oblasti jógy, oblíbeného sportu pana děkana, a jejím vlivu na páteř.

Osobité vystupování pana děkana hosté velice ocenili a beseda se tak nesla v příjemném duchu nadšení pro medicínu a získávání vědomostí. Večer byl zakončen neformální diskuzí, kdy se zvídaví hosté nejen z řad mediků vyptávali dále například na rovnoměrné zastoupení pohlaví na ortopedických pracovištích a také možnosti aktivního zapojení na oddělení.

Po ukončení besedy si mohli návštěvníci užít si zbytek večera v poklidné atmosféře s hudebním doprovodem.

Milka Latinovič, koordinátorka projektu MediCafé Brno, členka sekce pro vzdělávání studentů medicíny


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info