Studium v Ph.D. programu Biomedicínské vědy je výzvou!

Ph.D. program v Biomedicínských vědách na Biologickém ústavu LF MU patří mezi nejprestižnější programy pro doktorandy na Masarykově univerzitě.

5. 6. 2020

Studentky a studenti během Ph.D. konference 2019

Ph.D. program v Biomedicínských vědách na Biologickém ústavu LF MU patří mezi nejprestižnější programy pro doktorandy na MU. Na programu se jako školitelé podílejí vynikající vědci z teoretických ústavů fakulty, což společně s inspirativním a internacionalizovaným prostředím moderního Univerzitního kampusu Bohunice vytváří optimální podmínky pro vědeckou práci a nadaným studentům umožňuje plnohodnotný start jejich vědecké dráhy. Není proto překvapivé, že o studium projevují zájem studenti z celého světa a konkurence je veliká.

O popis programu jsme poprosili jeho koordinátorku Mgr. Dominikou Hobzovou. Zkušenosti studentů vám představíme v blízké budoucnosti v mini seriálu.

"Je to výzva, ale chci to zvládnout," zaznívá asi nejčastěji, když se našich doktorandů ptáme, jak jde Ph.D. studium. A že se ptáme! Přijetím do Ph.D. programu Biomedicínské vědy totiž doktorandy čekají minimálně jednou ročně rozhovory s mentory, pravidelné bilancování se školiteli a také obhájení práce na Ph.D. projektu v rámci výroční Ph.D. konference.

Proč se to všechno děje? Doktorandi občas tvrdí, že proto "aby nás dost vystresovali”. A možná mají i trochu pravdu. Protože život vědce bývá někdy boj se stresem. Za tím vším nám jde ale hlavně o každého jednoho z nich. Pokud se už zkraje studia ukáže, že Ph.D. projekt nemá jasné cíle nebo že spolupráce v rámci výzkumné skupiny není ideální, má jak doktorand, tak školitel právo požádat o změnu. V průběhu prvního roku tak může doktorand vyzkoušet spolupráci v jiném týmu a do konce prvního roku fixně definovat, kde a na jakém tématu bude pracovat. Jedná se o výjimky, ale důležitá je možnost volby.

Za úspěch potom považujeme, pokud doktorand úspěšně obhájí a jeho další kroky následují na jinou prestižní instituci, než je jeho alma mater. Sledování toho, kam se naši absolventi posouvají, je pro nás jedním z hlavních indikátorů kvality. A proto víme, že 74 % absolventů předchozí akreditace, na kterou Biomedicínské vědy navazují, našlo uplatnění v akademické sféře a 26 % v komerční. V zahraničí do dvou let po obhajobě našlo uplatnění něco málo víc jak třetina (37 %).

Také nás zajímá, proč se k nám hlásí a jestli o Ph.D. už při přijímacím řízení přemýšlí jako o startu vědecké kariéry. Motivace je jedním z klíčových hledisek, které se v rámci přijímacího řízení hodnotí. Důvody mají různé a je zajímavé, že na rozdíl o českých a slovenských doktorandů, které dost často osloví školitel sám, u mezinárodních doktorandů jsou hlavními důvody "mezinárodní vizibilita výzkumné skupiny a rád bych se stal jejím členem" nebo "články výzkumné skupiny v prestižních časopisech, kde chci jednou publikovat také". Podíl zahraničních doktorandů je v současné chvíli 21 % a s přijetím nových doktorandů do akademického roku 2020/2021 se zvedne na 25 %. Podíl zahraničních školitelů je 10 %. Komunikačním jazykem v rámci programu je proto automaticky angličtina. Přijímací řízení, roční prezentace, obhajoby a disertační práce jsou až na výjimky v anglickém jazyce. Neděláme proto rozdíly jak v komunikaci, tak ani ve financování, a to nehledě na státní dotace doktorandy. Doktorand je ze zákona studentem, ale neexistuje jediný, který by neměl na pracovišti úvazek nebo nebyl kofinancován z různých zdrojů. Oborová rada Masarykovy univerzity pro program Biomedicínské vědy nastavila 20 tis. Kč měsíčně jako minimum, které musí dostat každý.

Rovný přístup a možnost volby tak doktorandům vyvažují nároky na kvalitu a odpovědnost, které jsou na ně po celou dobu Ph.D. kladeny. Předčasná ukončení studia sledujeme. 40 % doktorandů v programu neukončí studium úspěšně. Většina ale odchází v průběhu prvního nebo druhého roku. Pokud ale na Ph.D. nahlížíme jako na start kariéry, je takové procento pochopitelné. V produktivním věku, ve kterém doktorandi jsou, tedy v době, kdy jde o stabilizaci a finanční nezávislost, je příjem důležitým faktorem, který ovlivňuje mnoho rozhodnutí. Takže ano, je to výzva.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info