Světový den boje proti AIDS: do osvěty se zapojují studenti i vědci

Na 1. prosinec připadá už od roku 1988 Světový den boje proti AIDS. Vyhlásila jej Světová zdravotnická organizace (WHO) s cílem šířit osvětu o smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti nemoci a viru HIV a v neposlední řadě k uctění památky jeho obětí. V boji proti AIDS pomáhají také studenti Lékařské fakulty MU, a to jak na půdě univerzity, tak přímo ve městě Brně a v letošním roce vznikla také studie vědců z Ústavu veřejného zdraví LF MU.

1. 12. 2022

Foto z World AIDS Week

Již tradičně se prvního prosince každoročně konají různé osvětové akce věnované prevenci tohoto onemocnění, jejichž cílem je zejména zvýšit informovanost o způsobu přenosu, významu včasné diagnostiky a možnostech léčby. Právě znalosti jsou důležitým předpokladem pro úspěšný boj s tím onemocněním. Na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzit od čtvrtka 1. 12. do středy 7. 12. je k dispozici před aulou ve vstupním pavilonu stánek s dobrovolníky, studenty LF MU, kteří ochotně podávají informace ohledně nemoci, prevence, léčby a možnostech testování. Ke stánku zvou všechny ke krátkému popovídání každého kolemjdoucího. Návštěvníci mohou vyplnit dotazník a za něj získají drobnou odměnu. Na místě je také možné zakoupit si symbolickou červenou stužku a podpořit veřejnou sbírku.

Studentka Bc. Dominika Lončarovičová, která je na stánku právě v den, kdy kampaň startuje, k akci říká: "Je mi jasné, že ostych může bránit dospělým se o tomto onemocnění vůbec bavit. Jsem zapojena do více projektů IFMSA, ale právě tato akce mě baví v tom, že hodně lidí podceňuje znalosti a možnou diskuzi o HIV či AIDS. Když podobné akce máme ve městě a zkoušíme se ptát, mnoho lidí se tváří, že se jich to vůbec netýká. A může to být právě naopak. Povědomí o tom, jak se lze nakazit a jak se chránit považuji za zásadní. Tady na stánku mě baví povídat si se studenty. Na otázky v dotazníku odpovídají na většinu otázek správně, což mě těší."

Součástí kampaně je také možnost svézt se ve městě Brně šalinou proti AIDS. Dnes bude vyjíždět v 15 hodin z Pisárek a až do 18 hodin bude jezdit Brnem v místech, kde v daný moment není žádný provoz. Lidé mohou přistoupit, zdarma se svézt a popovídat si o celé problematice a získat tolik potřebné informace.

Výzva pro vysokoškolské studenty: zapojte se do studie!

V letošním roce vědci z Ústavu veřejného zdraví LF MU symbolicky právě v tento den odstartovali studii, jejímž cílem je nejen zjistit úroveň znalostí o onemocnění HIV a jeho prevenci, ale také zmapovat tendence k rizikovému chování a postoje k HIV pozitivním osobám. Studie je zaměřena na mladé dospělé – české i zahraniční studenty vysokých škol, a probíhá formou dotazníkového šetření. Výsledky pomohou zefektivnit preventivní snahy cíleným zaměřením na problematické oblasti. Dotazník je možné vyplnit elektronicky a jeho vyplnění zabere průměrně 3–5 min. Sběr dat bude probíhat do 31. března 2023.

Dotazník


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info