Tandemová výuka – inovativní formát pro budoucnost?

Novátorské myšlenky nepochybně představuje i tandemová výuka, během níž se dva odborníci doplňují a studenti tak získávají širší perspektivu. Na konci dubna se taková nevšední přednáška uskutečnila v rámci předmětu Paliativní medicína, kde psycholog Miroslav Světlák doplnil klinického onkologa Ondřeje Slámu. Pojetí si pochvalují jak oba přednášející, tak studenti.

5. 5. 2023

Bez popisku

Přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Miroslav Světlák byl v letošních volbách Akademika roku studenty zvolen nejoblíbenějším pedagogem roku 2022. „Pan přednosta je velmi prostudentský, inovativní a nebojí se společně se svým týmem vymýšlet nové a atraktivní předměty či kurzy týkající se Mental Health a vztahu lékaře s pacientem,“ ocenil jej viceprezident Spolku mediků lékařské fakulty Kristian Kalianko. Jednu z novátorských myšlenek nepochybně představuje i tandemová výuka, během níž se dva odborníci doplňují a studenti tak získávají širší perspektivu. Na konci dubna se taková nevšední přednáška uskutečnila v rámci předmětu Paliativní medicína, když Miroslav Světlák doplnil klinického onkologa Ondřeje Slámu. Pojetí si pochvalují jak oba přednášející, tak studenti.

„Tandemová výuka má v první řadě ukázat, co je to multidisciplinární tým. Že to není jen moderní název v učebnici, ale že je to realizovatelný způsob, jak lze o zdraví a nemoci uvažovat. Má také studentům ukázat, kolik rozměrů a rovin medicína má a že každá je důležitá, a to v závislosti na kontextu života daného člověka,“ uvádí koncept Miroslav Světlák.

Pro účastníky povinně volitelného předmětu Paliativní medicína přitom až tolik nový není. V minulosti sklidily velký ohlas semináře o existenciálních a spirituálních aspektech života se závažnou nemocí, v němž v tandemu přednášejí paliatr a nemocniční kaplan, či ten o etických a právních aspektech péče v závěru života, ve kterém se setkávají hned tři odborníci, vedle paliatra také etik a právník.

„Zdá se, že tandemový přístup výuku oživil, studenti viděli, jak se dá na stejný symptom podívat různě a jak se zároveň lékař s psychologem shodují,“ shrnuje své dojmy z dubnového semináře Světlák a zmiňuje i konkrétní oblasti, nad nimiž mohou psycholog a onkolog diskutovat společně. „Probírali jsme například, kdy je smutek a následně deprese přirozenou adaptivní reakcí na sdělení závažné zprávy nebo uvědomění si, že je život na konci a kdy už jde o afektivní poruchu, kterou je třeba léčit. Studenti přemýšleli o tom, jestli antidepresiva nemohou zastavit právě přirozenou fázi smíření se. Z diskuse se ukázalo, že hluboký smutek je očekávaný, ale pokud se přesmykne do deprese, pacient ztrácí kapacitu na to, aby mohl smíření dojít, dosáhnout. Pak je čas na antidepresiva. To klíčové, co mohli studenti vidět, bylo, jak lze uvažovat, že se mohou lékař a psycholog radit, přemýšlet společně, a hlavně se doplňovat.“

V současnosti podobná forma seminářů probíhá nepravidelně, Světlák i Sláma se však shodují na její atraktivitě, na pokračování i ambici zavádět tandemový přístup k výuce napříč obory. „Jsme si vědomi, že zásahy do rozvrhu, úpravy hodinových dotací pro jednotlivé předměty a témata jsou nejednoduchá věc. Jsme ale přesvědčeni, že již v rámci platného kurikula lze zavést některé nové formáty výuky. Multidisciplinární složení lektorských týmů je jednou z těchto změn,“ říká Ondřej Sláma.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info