Unikátní certifikovaný kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zahájila zcela nový Certifikovaný kurz Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a všeobecné sestry.

30. 1. 2024 Ilona Benková

Bez popisku

Absolventi kurzu Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci získají zvláštní odbornou způsobilost v neurorehabilitaci a získají tak teoretické a praktické dovednosti pro práci v rehabilitačních ústavech anebo v nově zřizovaných jednotkách Následné intenzivní neurorehabilitační péče, kde budou poskytovat péči pacientům po získaném poškození mozku jako je např. cévní mozková příhoda či trauma mozku. Probíhající kurz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je velmi intenzivní, účastníci musí absolvovat tři teoretické moduly a jeden praktický modul v rozsahu 230 hodin. Účastníci - fyzioterapeuti, ergoterapeuti a všeobecné sestry úspěšně zvládli první modul zaměřený na neurointenzivní péči, který absolvovalo 16 účastníků.

Organizátoři věří, že tato nově rozvíjející se odbornost, neustálý pokrok v neurovědách a spokojenost účastníků přiláká další zájemce z řad nelékařských zdravotnických pracovníků o vzdělávání v neurorehabilitaci. Další modul vzdělávání je plánován na podzim 2024. V mezidobí budou účastníci mít možnost absolvovat alespoň část praktické výuky u poskytovatelů zdravotních služeb.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info