Úspěchy a trendy mozkových terapií přiblíží Týden mozku

Jaké zobrazovací metody používají neuroonkologové při diagnostice nádorových onemocnění mozku? Jak tyto nádory operují? A jaké to vůbec je, když mozek tak docela nefunguje? To jsou jen některé z otázek, které udají tón letošnímu ročníku Týdne mozku, mezi 11. a 17. březnem.

27. 2. 2024

Bez popisku

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradiční akce se letos uskuteční už po pětadvacáté, přičemž hned po Praze nabídne nejnabitější program jihomoravská metropole. V režii ho mají neurochirurgové z FN Brno, odehrávat se bude v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na kampusu.

Krom odborníků z Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno se do série přednášek určených pro laickou i odbornou veřejnost zapojí také lékaři z Neurologické kliniky, Kliniky radiologie a nukleární medicíny, a dokonce i z Oddělení klinické psychologie FN Brno. „Bude popsán průběh vyšetření před operací, práce psychologa s pacientem v průběhu operačního zákroku i diagnostika a možnosti terapie ve fázi rekonvalescence,“ uvádí ke své středeční přednášce psycholožka Mgr. Kateřina Procházková.

Právě operační zákroky, jejich průběh a současné trendy v neurochirurgii budou jedním z nosných témat v Brně pořádaných přednášek. Účastníci se tak budou moct seznámit například s technikou tzv. awake kraniotomie, při které je operace prováděna při vědomí pacienta, nebo s komplexními onkologickými terapiemi zahrnujícími kombinaci chirurgického výkonu a paliativní radioterapie. „Léčba probíhá ve vzájemné spolupráci celé řady pracovišť, které jsou v Brně propojeny v rámci Neuroonkologického centra Brno. Při zhodnocení výsledků léčby tohoto centra týkající se péče o pacienty s metastázou mozku za posledních více než deset let jsme zjistili, že námi aplikovaná terapie je plně srovnatelná s výsledky prezentovanými významnými zahraničními onkologickými centry,“ říká MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., který s kolegy představí právě činnost brněnského Neuroonkologického centra.

Kromě Brna a Prahy bude program letošního Týdne mozku probíhat také v Hradci Králové, Jihlavě, Karviné, Olomouci, Ostravě, Plzni a dokonce online. Více na www.tydenmozku.cz.

Program na LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info