Vyhlášení voleb do studentské komory Akademického senátu LF MU

Předseda akademického senátu Lékařské fakulty MU doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. dne 11. 9. 2020 vydává rozhodnutí o vyhlášení voleb do studentské komory Akademického senátu LF MU. Volby se konají v termínu od 5. do 11. října 2020.

11. 9. 2020

Bez popisku

Text: Volby do komory studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (AS LF MU) budou probíhat v termínu od 5. do 11. října 2020 a uskuteční se prostřednictvím aplikace E-volby IS MU. Volby jsou vyhlášeny pro volební obvody:

  • VI. – 2 mandáty pro studenty všeobecného lékařství a navazujícího postgraduálního studia,
  • VII – 1 mandát pro studenty zapsané na fakultě v programech bakalářských a magisterských navazujících.

Studenti jsou voleni na tříleté funkční období ode dne prvního zasedání AS LF MU následujícího po zvolení. Konání prvního zasedání se předpokládá dne 20. 10. 2020.

Do daného volebního obvodu budou mít aktivní i pasivní právo volit studenti příslušných studijních programů LF MU.

Registrace kandidátů na členy studentské komory AS LF MU lze podávat elektronickou poštou na adresu koscik@med.muni.cz a v kopii na tuto adresu 486836@mail.muni.cz. Kandidaturu do voleb je možné podávat ode dne vyhlášení do 22. 9. 2020 včetně. Na kandidaturu podanou po tomto datu se nepřihlíží. K zaslané kandidatuře je možno zaslat propagační text s maximálním počtem 1.500 znaků (text může obsahovat hypertextový odkaz na webovou prezentaci kandidáta, delší text však bude zveřejněn pouze v délce právě 1.500 znaků), jenž bude zveřejněn spolu s kandidaturou dne 24. 9. 2020.

Při komunikaci s volební komisí je nutno používat výhradně univerzitní e-mailové účty a použít funkci „požadovat potvrzení o přečtení“.

Organizaci a dohled nad průběhem voleb zajistí v souladu s Volebním řádem AS LF MU Volební a mandátová komise AS LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info