Vyhlášeny volby do Studentské komory Akademického senátu LF MU

Ve dnech 17. až 21. května probíhají volby do Studentské komory Akademického senátu LF MU na období 1. června 2021 až do 31. května 2024. 

17. 5. 2021

Bez popisku

V souladu s čl. 6 Volebního řádu Akademického senátu LF MU volba probíhá výhradně elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MU. Hlasovat do daného volebního obvodu mají právo studentky a studenti příslušného studijního programu. Volby jsou vyhlášeny pro volební obvod:

 • VI. - studenti všeobecného lékařství a navazujícího postgraduálního studia: 3 mandáty, mohou volit všichni studující českého i anglického programu Všeobecného lékařství i postgraduálního studia.
 • VII. - studenti zapsaní na fakultě v programech bakalářských a magisterských navazujících: 1 mandát, volit mohou všichni studující těchto studijních programů.

Tříleté funkční období platí ode dne prvního zasedání AS LF MU následujícího po zvolení s předpokladem prvního zasedání dne 1. 6. 2021. Kandidáti jsou autory uvedených medailonků.

Medailonky kandidátek a kandidátů ve volebním obvodu VI: Všeobecné lékařství a navazující postgraduální studium (v abecedním pořadí)

 • Dávid Bublavý, 4. ročník VL
  Dobrý deň, moje meno je Dávid Bublavý a uchádzam sa o post senátora v SKAS LFMU. Možno si všimnete, že sa momentálne nachádzam v medziročníku, čo by mohlo pôsobiť odstrašujúco od voľby takéhoto človeka. Navzdory tomu už tretím rokom pracujem v oblasti zdravotníctva, čím som nadobudol určité skúsenosti a schopnosti, ktoré by sa dali uplatniť v zmenách vo výuke. Okrem toho, rok som vykonával samostatnú prácu ako technik interaktívnej výuky na SIMU. V súčasnosti pokračujem ako dobrovoľník a snažím sa priamo zúčastňovať rozvoja simulačnej medicíny. Tým som chcel zdôrazniť, že mám tú možnosť podieľať sa na zabiehaní predmetov v rámci ich prechodu na SIMU z prvej ruky, a prípadne priamo vidieť chyby alebo viesť návrhy k ich zlepšeniu. Momentálne Vám neuvediem zoznam zmien, o ktorých by som chcel diskutovať. Avšak som zástancom toho, že problémy treba riešiť keď sú aktuálne, a vtedy vzniesť prípadné pripomienky alebo u návrhov, ktoré boli schválené viesť pripomienkované konanie. Záverom by som uviedol aspoň dva viditeľné problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť. Jedným z nich je vzájomná informovanosť medzi fakultou, študentmi a klinickými pracoviskami. Tým druhým bodom by bolo, vzhľadom na moje skúsenosti, zlepšiť pomoc študentom, ktorí sa práve dostanú do medziročníka a nevedia ako postupovať. Verím, že postupnými krokmi sa dá dosiahnuť väčších zmien. Ďakujem každému, kto sa zúčastní hlasovania. S pozdravom Dávid Bublavý.
 • Matyáš Fejfar, 3. ročník VL
  Vážení kolegové, milí přátelé, jmenuji se Matyáš Fejfar a jsem studentem 3. ročníku všeobecného lékařství. V uplynulých dvou a půl letech jsem aktivně působil ve studentské komoře AS LF, kde se nám za tu dobu podařilo dosáhnout mnoha věcí. Dovoluji si před Vás znovu předstoupit, a ještě jednou požádat o důvěru a Váš hlas. Po dobu mého působení ve studentské komoře jsem se tvrdě zasazoval o kontinuální zlepšování kvality studia, aktivně se v současné situaci podílím na organizování pomoci mediků v nemocnicích a řešení jejich problémů. Také jsem se podílel na vytvoření platformy pro spolupráci studentů za současné koordinace studentských ambasadorů. V rámci mého mandátu ve SKAS jsem byl zvolen do ekonomické a volební a mandátové komise LF MU. Ve svém dalším volebním období bych se chtěl zejména zasadit o návrat studentů k plné praktické výuce jak na klinikách, tak v preklinické části studia a jejím dalším zkvalitněním. V preklinických ročnících se chci soustředit na rozšiřování a získávání praktických dovedností v SIMU. Co se týče klinické části studia, zde se chci aktivně zasazovat o komunikaci s jednotlivými klinikami v poskytování informací studentům ať už o probíhají výuce nebo vypisování zkušebních termínů v dostatečném předstihu a množství podle předpisů LF MU. Chci zastávat práva studentů v maximální možné míře. Dále bych se rád zasadil o rozšiřování meziročníkové spolupráce a konexí. Vím, že většina z Vás má mnoho myšlenek a nápadů ke zlepšení a zefektivnění studia na naší alma mater. Byl bych rád nadále naslouchal Vašim podnětům a názorům, tlumočil je na jednáních a snažil se o jejich aktivní prosazení.
 • Klára Fialová, 3. ročník VL
  Milé kolegyně, milí kolegové, rozhodla jsem se kandidovat do SKASu, protože mě vždy zajímal chod naší univerzity i fakulty a ráda bych se na něm s ostatními kolegy rovněž podílela. Někteří mě možná znáte ze Spolku mediků, a tak víte, že když je potřeba něco udělat, můžete se na mě obrátit a já s radostí pomůžu. A to je další důvod mé kandidatury, odjakživa mě baví, dělat něco navíc. A na co bych se chtěla zaměřit? Ráda bych aktivně podpořila dobrou práci fakulty v oblasti zprostředkování psychologického poradenství a péče o duševní zdraví studentů, které považuji za stěžejní pro dobré zvládnutí nejen studia. Určitě v tom nejsem sama. Budu proto velice ráda za Váš hlas a budu se případně těšit na spolupráci jak s kolegy ze senátu, tak i s Vámi všemi ostatními. Děkuji.
 • Karolína Holíková, 3. ročník VL
  Vážení kolegové, vážené kolegyně, ucházím se o Váš hlas v nynějších volbách do SKAS, protože bych se na chodu naší fakulty chtěla podílet aktivněji a zpříjemnit nám tak všem studium. Mé nadšení pro dění na škole začalo již na gymnáziu, kdy jsem byla členkou studentského parlamentu. Toto období mi umožnilo podílet se na chodu školy a diskutovat se studenty a pedagogy možnosti jeho vylepšení, čímž jsem měla možnost rozvíjet své komunikační a organizační schopnosti. V současné nelehké situaci, která zkomplikovala nejen provoz v nemocnicích, ale i na fakultách, se SKAS úspěšně snažil nejen zkoordinovat studenty v dobrovolnické činnosti, ale i zastupovat jejich zájmy v ohledu na vyvíjející se situaci. Velmi oceňuji činnost všech členů studentské komory a ráda bych na již kvalitně odvedenou práci navázala. V případě mého zvolení bych se také snažila naslouchat problémům studentů a zasazovala se o jejich zdárné vyřešení, protože si zasloužíme lepší a snazší život na naší fakultě.
 • Barbora Nebenführová, 4. ročník VL
  Milé spolužačky, spolužáci, drahé́ kolegyně a kolegové́, jsem studentkou 4. ročníku VL a momentálně končící členkou Studentské komory Akademického senátu. Tímto bych Vás ráda poprosila o Váš volební hlas. Před rokem a půl jsem kandidovala, protože jsem chtěla zkusit s věcmi něco dělat na místo o nich jen mluvit, resp. o nich alespoň mluvit na správném místě. Tentokrát kandiduji, protože bych ráda v již započatém úsilí pokračovala. Věřím, že se nám podařilo s mými kolegy vybudovat tým, který je velmi schopný vést konstruktivní diskuzi s vedením naší fakulty, hájit i bránit zájmy studentů a v neposlední řadě se jakékoliv krizi a výzvě postavit čelem. Cítím, že je za námi kus práce, ale ještě větší kus stále před námi. Ať už se jedná o snahu prosadit smysluplnou zpětnou vazbu k výuce, platformu pro komunikaci napříč ročníky, obory a programy, prosazování rozumně vedené výuky, kontrola hladkého chodu fakulty. V neposlední řadě také potřebu se bavit o všech těch maličkostech, které mě i vás každý den studia napadají, a společně tak vytvářet prostředí, ve kterém jsme rádi. Děkuji a přeji Vám všem krásný den.
 • Matyáš Rec, 1. ročník VL
  Milí kolegové, milí studenti, jmenuji se Matyáš Rec a jsem studentem prvního ročníku všeobecného lékařství. I přestože mé studium je teprve na samém začátku, rád bych pomáhal všem mým kolegům tak, aby jejich studium bylo co nejpříjemnější a nejzábavnější. Chci prosazovat názory studentů a napomáhat k dalšímu rozvoji naší lékařské fakulty. Byl bych rád, kdyby Lékařská fakulta MU zůstala místem, kde všichni rádi studujeme a aby budoucí uchazeči stáli právě o naši fakultu. Chtěl bych, aby studenti měli více příležitostí procvičovat své dovednosti na praktických cvičeních i v praxi a aby i v preklinických rocích studia mohli využívat například nově zbudovaného simulačního centra k nácviku nových dovedností. Chtěl bych, aby studium na lékařské fakultě nebylo pouze memorování (i když se bez toho neobejdeme), ale aby nám pedagogové pomáhali propojovat jednotlivé souvislosti a tím nám pomáhali stát se co nejlepšími lékaři. Budu velmi rád, když mě podpoříte svým hlasem ve volbách do Studentské komory Akademického senátu LF MU. Všechny další informace najdete na mých webových stránkách https://www.recm.eu
 • Anna Zlámalová, 5. ročník VL
  Zdravím vespolek, jmenuji se Anna Zlámalová a pátým rokem studuji VL. Tento rok jsem se zapojila do Studentské aliance a zjistila, že jako studenti toho můžeme mnoho ovlivnit. Proto kandiduji do SKASu. Zasadila bych se o větší zapojení studentů v klinických předmětech, ať už formou kazuistik, algoritmů či získáváním praktických dovedností. Dále bych kladla důraz na zpřehlednění organizačních pokynů a sylabů. Ráda bych také apelovala na zavedení anonymních feedbacků a evaluací už na konci bloků, a to vč. názoru vyučujících. Věřím, že společnou diskusí s vyučujícími můžeme zkvalitnit naši výuku.

Medailonek kandidáta ve volebním obvodu VII: Programy bakalářské a magisterské navazující (pouze 1 kandidát)

 • Michael Kulhánek, 1. ročník Nutriční terapie
  Milé kolegyně, milí kolegové, studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Jmenuji se Michael Kulhánek a jsem studentem 1. ročníku bakalářského oboru Nutriční terapie. Mimo studia se tématem zdravého životního stylu a pohybu zabývám i ve volném čase. Jsem totiž také aktivním členem ČANT (Česká asociace nutričních terapeutů) a SANT (Studentská asociace nutričních terapeutů), kde aktivně bojuji za to, aby o našem odvětví bylo více slyšet. Troufám si říci, že jsem i díky této aktivní účasti v obou asociacích načerpal mnoho cenných zkušeností například v oblastech komunikace, organizace a také trochu manažerských schopností. Snažím se také aktivně vnímat aktuální dění na fakultě. Jsem i zástupcem našeho ročníku ve studentské alianci a rád bych na tuto spolupráci navázal také jako akademický senátor. Mojí vizí v SKAS LF MU je sjednocovat studenty a zastávat se jejich práv a přispět k tomu, aby si studenti vzájemně pomáhali a zpříjemnili si průběh studia i mimo posluchárnu. Co chci prosadit? 1) Nahrávání přednášek a archivace v informačním systému pro studium ve volném čase 2) Kreditové ohodnocení předmětů musí odpovídat skutečnosti 3) Dosáhnout toho, aby každý student věděl, co to je SKAS a že se na něj může obrátit V případě jakýchkoliv otázek, dotazů, připomínek či žádostí – neváhejte mě oslovit kdekoliv na sociálních sítích. Jsem otevřený jakékoliv diskuzi! :) Děkuji za vaši podporu. S přátelským pozdravem Michael Kulhánek

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info