Výjimečný publikační úspěch vědců Biologického ústavu LF MU

Hned tři vědečtí pracovníci našeho biologického ústavu zaznamenali významný publikační úspěch. 

10. 12. 2020

Bez popisku

Výjimečný úspěch zaznamenala práce týmu doc. Lumíra Krejčího (LF MU a FNUSA). V prestižním časopise Nature vyšla vědecká práce s názvem RAD51-dependent recruitment of TERRA lncRNA to telomeres through R-loops, která vznikla ve spolupráci brněnských pracovišť LF MU a FNUSA se Swiss Institute for Experimental Cancer Research, School of Life Sciences, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) z Lausanne.

Týmy se zaměřili na strukturu označovanou jako TERRA a její úlohu v buňce. „TERRA, neboli telomerická RNA, je dlouhý řetězec ribonukleové kyseliny, který vzniká při přepisu genetické informace telomery. Dlouho nebylo jasné, jaký je její účel,“ uvedl docent Krejčí. Společně tak odhalili důležitou část procesu dělení buněk, jejíž popis může pomoci k pochopení vzniku nádorových buněk, ale i buněčného stárnutí.

Dalším výrazným úspěchem je práce Pavla Krejčího, která byla publikována v prestižním EMBO Molecular Medicine. Dr. Krejčí se svým týmem a kolegy z UC Los Angeles a s kolegy z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR se zaměřil na výzkum genových mutací vedoucích k poškození řasinek a následně k tzv. Jeuneuvovu syndromu. Jedná se o syndrom, který se projevuje úzkým hrudníkem, krátkými žebry, zkrácenými kostmi končetin a občasnou přítomností polydaktylie – většího počtu prstů. Týmu dr. Krejčího se dle jeho slov podařilo popsat „nové mutace v genu GRK2, které vedou k poškození funkce řasinek, tzv. primárních cilií v buňce, a v konečném důsledku ke smrtelné poruše růstu,” Jedná se tedy o důležitý krok k pochopení vzniku závažných poruch růstu, jímž se otevírá i cesta k hledání léčby.

Třetí úspěch představuje práce výzkumného týmu, který byl na Biologickém ústavu založen teprve nedávno. Hned v prvním roce působení získal vedoucí skupiny dr. Nicola Silva podporu Grantové agentury České republiky pro svůj výzkum zaměřený na studium oprav DNA v průběhu meiózy. A již letos na podzim se mu podařilo publikovat v Nature Communication práci s názvem Poly(ADP-ribose) glycohydrolase coordinates meiotic DNA double-strand break induction and repair independent of its catalytic activity. Dr. Silva zde popsal u modelu C. elegans roli proteinu PARG při indukci meiotických zlomů DNA a jejich opravách.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info