Výsledky práce Ústavu histologie a embryologie LF MU publikovány ve Stem Cells

Vědecká skupina z Ústavu histologie a embryologie LF MU v čele s Mgr. Tomášem Bártou, Ph.D. se zabývá výzkumem retinálních organoidů. Výsledky své práce nedávno publikovali v časopise Stem Cells, který patří mezi nejprestižnější v oboru. 

2. 10. 2020

Bez popisku

Čemu se přímo věnují na Ústavu histologie a embryologie a jakým směrem se vyvíjí jejich výzkum jsme se zeptali přímo Dr. Bárty.

Můžete nám krátce popsat co jsou tzv. organoidy?
Naše skupina se relativně nedávno začala věnovat retinálním organoidům vytvořených z lidských pluripotentních kmenových buněk. Organoidy jsou malé trojrozměrné struktury, které do značné míry napodobují strukturu a funkci orgánu. Díky těmto vlastnostem představují vhodný experimentální systém pro studium vývoje orgánů a tkání, jejich fyziologii, pro testování nových léčiv a modelování onemocnění. Doposud byly vytvořeny organoidy, které napodobují mozek, střevo, ledviny, játra, plíce, slinivku, prostatu, mléčnou žlázu a retinu.

Co je již zmíněná retina a studované retinální organoidy?
Retina neboli sítnice, obsahuje tenkou vrstvu tkáně, která je citlivá na světlo. Fotoreceptory, gangliové buňky sítnice, bipolární buňky, amakrinní buňky a horizontální buňky jsou spolu propojeny a vytvářejí tak jednu z nejsložitějších buněčných sítí, která je schopna po expozici světlem generovat elektrický signál, který je přenášen prostřednictvím dalších neuronů sítnice do optického nervu a poté až do mozku. Retinální organoidy se svou strukturou a buněčnou kompozicí podobají lidské retině. Obrovskou výhodou retinálních organoidů také je, že během jejich diferenciace rekapitulují vývoj lidské retiny a s úspěchem se tak používají ve vývojové biologii ke studiu jednotlivých molekulárních signálních drah a genů, které regulují vývoj oka (Obrázek 1).

Čemu jste se věnovali ve své studii?
V naší studii, nedávno publikované v časopise Stem Cells, jsme se zabývali skupinou malých RNA molekul (mikroRNA), které hrají důležitou úlohu v regulaci genové exprese. Zjistili jsme, že skupina mikroRNA molekul, označovaná jako miR-183/96/182 klastr, reguluje gen PAX6, který je klíčový pro správný vývoj oka. Inhibice těchto mikroRNA molekul vede k deregulaci genu PAX6 a následné nesprávné morfogenezi retiny. Tato skupina mikroRNA molekul je také důležitá pro správný vývoj a funkci ostatních senzorických orgánů včetně vnitřního ucha a čichového epitelu.

Obrázek 1: Retinální organoidy

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info