Výsledky výzkumu nejčastějších vedlejších účinků vakcíny Pfizer/BioNtech u zdravotnických pracovníků

Výzkumný tým Lékařské fakulty Masarykovy univerzity provedl nezávislou prevalenční studii k vedlejším účinkům vakcín proti COVID- 19 na souboru 877 zdravotnických pracovníků, kteří byli očkováni vakcínou Pfizer-BioNtech.

14. 4. 2021

Bez popisku

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že vedlejší příznaky vakcíny uvádí 93,1 % respondentů. Dobrou zprávou je, že u téměř poloviny respondentů (45 %) příznaky odezněly během jednoho dne. U většiny respondentů (přes 80 %) odezněly nežádoucí účinky do tří dnů. Přibližně jedno procento respondentů označilo své vedlejší účinky za závažné a vyžadující intervenci či hospitalizaci.

Nejčastěji hlášenými vedlejšími účinky jsou: bolest v místě vpichu (89,8 %), únava (62,2 %), bolest hlavy (45,6 %), bolest svalů (37,1 %) a zimnice (33,9 %). Za běžné lze rovněž označit z lokálních příznaků otok v místě vpichu, a z celkových bolesti kloubů, pocity nepohody, nevolnost, horečku a zduření uzlin.

Vedlejší účinky byly uváděny častěji u mladších osob, rozdíl mezi pohlavími není statisticky významný. Relativní četnost jednotlivých příznaků je uvedena v grafu:

Bez popisku

Podrobné výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Journal of Clinical Medicine.

Pro zhodnocení vedlejších účinku vakcín Moderna a Astra Zeneca obdobným způsobem zatím není sesbíráno dostatečné množství dat. Sběr dat od zdravotníků nadále pokračuje na adrese https://muni.cz/go/osecvCZ. Výzkumný tým také připravuje dotazníkový průzkum zaměřený na očkované seniory a pedagogické pracovníky.

Výzkumný tým je momentálně v procesu registrace mezinárodní průřezové studie, v níž plánuje globálně sbírat data o krátkodobých a dlouhodobých vedlejších a nežádoucích účincích vakcín. Doposud žádná takováto studie ve světě registrována není. Bezpečnost vakcín je zásadní podmínkou pro úspěšnou imunizaci populace, a proto je nutné ověřovat nezávislým výzkumem prvotní velmi dobré výsledky výrobců vakcín, sledovat bezpečnost vakcín také z dlouhodobého hlediska a podporovat informovanost laické populace tak, aby se rozhodovala správně a na základě objektivních informací.

Autorský tým za MU: Abanoub Riad, Andrea Pokorná, Jitka Klugarová, Michal Koščík, Miloslav Klugar


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info