Významná evropská aktivita v boji se zhoubnými nádory s českou stopou

Závěrem roku 2021 končí společná akce EU iPAAC. Jejím hlavním výstupem je online databáze projektů, aktivit a doporučení z různých oblastí onkologické prevence a péče, na jejímž vývoji se významně podílelo společné pracoviště Institutu biostatistiky a analýz LF MU (IBA) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

1. 2. 2022

Bez popisku

Společná akce Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (zkratka iPAAC JA z anglického názvu Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action) sdružovala 44 partnerů z 24 evropských zemí; jejím cílem bylo přispět k vývoji inovativních přístupů v boji proti nádorovým onemocněním. Hlavním výstupem je Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions – online nástroj, který lze zjednodušeně popsat jako přehled možných přístupů, aktivit a doporučení k různým aspektům onkologické péče, které již byly v některé z evropských zemí implementovány, případně budou v brzké době realizovány. Na jednom místě tak lze zjistit, jak jednotlivé státy přistupují k primární či sekundární prevenci, jak organizují léčbu o pacienty nebo jak pečují o ty, kteří nádorové onemocnění přežili.

Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje procházet a vyhledávat jednotlivé projekty podle toho, kterou doménou onkologických programů se zabývají, případně z jaké země pocházejí. Za vývojem webové aplikace, která je dostupná na adrese www.ipaac.eu/roadmap, stojí IBA LF MU a ÚZIS ČR v úzké spolupráci s belgickým zdravotním ústavem Sciensano, jehož tým byl zodpovědný za identifikaci vhodných projektů a sběr informací o nich. Každý z těchto projektů je jednotně a strukturovaně popsán prostřednictvím tzv. one-pageru; jedná se skutečně o informace v rozsahu 1 stránky, v nichž jsou obsažena relevantní východiska, identifikovány případné problémy a prezentovány nejdůležitější výsledky a zkušenosti, nechybí však ani odkazy na podrobné materiály a kontakt na zodpovědné pracoviště.

„Tzv. Roadmap představuje skutečně unikátní nástroj, díky kterému se tvůrci onkologických programů mohou inspirovat zkušenostmi z dalších zemí. Šíře prezentovaných projektů, ale i praktické zkušenosti z implementace těchto projektů, mohou významně pomoci při zavádění v dalších zemích a pomoci pacientům se zhoubnými nádory nebo posílit prevenci proti nádorů,“ přibližuje význam díla dr. Ondřej Májek z IBA LF MU, jeden ze zástupců ČR v iPAAC.

„Náš tým webstudia se podílel na úspěšném řešení dalšího mezinárodního projektu, který spojil odborníky z oblasti onkologie, veřejného zdraví a informačních a komunikačních technologií. Jako jeden z přínosů pro LF MU vidíme především další prohloubení spolupráce s předními odborníky napříč významnými evropskými institucemi a další zkušenosti při návrhu, vývoji a implementaci mezinárodně rozpoznatelného výstupu,“ dodal dr. Martin Komenda, odborný garant IT vývoje.

Kromě technického vývoje se tým LF MU podílel i na dalších aktivitách v rámci společné akce iPAAC. Jednalo se zejména o vedení pracovního balíčku zaměřeného na komunikaci (včetně webových stránek), a významný příspěvek v oblastech, kde Česká republika již má silné postavení – screeningové programy a onkologické registry.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info