XI. studentská konference VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2019

Studenti Lékařské fakulty MU, Agronomické fakulty MENDELU a Chemické fakulty VUT v Brně byli přivítáni na konferenci pořádané SPOLEČNOSTÍ PRO VÝŽIVU, z.s., kde dostali jedinečnou možnost prezentovat svá témata odborných prací před svými kolegy příbuzných oborů.

25. 6. 2019

Bez popisku

V pátek 21. 6. 2019 v 10.00 hodin byla doc. Jindřichem Fialou zahájena XI. studentská konference VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2019. Pořádající SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, z.s. společně s Lékařskou fakultou MU, Agronomickou fakultou MENDELU v Brně a Chemickou fakultou VUT v Brně přivítala nadané studenty zmíněných fakult, kteří dostali jedinečnou možnost prezentovat svá témata odborných prací před svými kolegy příbuzných oborů.

Dopolední program byl věnován prezentaci bakalářských prací, odpoledne patřilo již pracím diplomovým a disertačním. Mimo uvedených fakult přijeli prezentovat i studenti z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Tuto konferenci organizačně zajišťoval Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU zastoupený MVDr. Halinou Matějovou. Do týmu odborných garantů patřili: prof. MUDr. Zuzana Derflerová–Brázdová, DrSc. z LF MU, Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. z Agronomické fakulty, MENDELU v Brně a RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. z Chemické fakulty, VUT v Brně.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info