Zahájení nové metody méně invazivní léčby nezhoubného zbytnění prostaty i v ČR

Nová metoda méně invazivní léčby nezhoubného zbytnění prostaty po zkušenostech z USA a postupného zavádění i v dalších evropských zemích přichází do ČR.

18. 10. 2019

Bez popisku

Zcela nová méně invazivní metoda léčby nezhoubného zbytnění prostaty technologie REZUM byla uvedena do klinické praxe v USA v roce 2015. Do doporučených postupů Americké urologické asociace byla implementována v roce 2018 a dnes je touto metodou v USA léčeno již více než 35 tisíc pacientů. V roce 2019 je postupně oficiálně uváděna do klinické praxe i v evropských zemích a nyní také v ČR.

Úvodní sympozium, kterému předsedal prezident České urologické společnosti profesor Marek Babjuk, proběhlo 17. 10. v rámci výroční konference České urologické společnosti.

Jako přednášející zde přijali účast profesor Dalibor Pacík z Urologické kliniky FN Brno a LF MU a profesor Richard Hindley z Velké Británie. Profesor Pacík stál u vzniku této metody a byl vedoucí týmu pracovníků pilotní studie, která probíhala na urologické klinice FN Brno, poté ve Švédsku a USA. Na základě výsledků pilotní studie americká FDA rozhodovala o zahájení multicentrické studie v USA. Po potvrzení příznivých výsledků pak rozhodla o zavedení do klinické praxe.

Na sympoziu, které vzbudilo velký zájem nejen mezi českými urology, kdy pro většinu z nich se jednalo o zcela novou a zatím neznámou metodu, profesor Hindley prezentoval první zkušenosti a výsledky z Velké Británie.

Technologie REZUM spočívá v aplikaci sterilní vodní páry do prostaty a tzv. konvektivním vedení tepelné energie. Následkem této aplikace dochází ke zmenšení zbytnělé části prostaty a následně ke zmírnění negativních příznaků dolních močových cest. Výkon je prováděn v lokálním umrtvení a je možno ho provádět ambulantně. Prozatím není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Na urologické klinice LF MU FN Brno již vyšetřujeme a připravujeme k léčbě první zájemce o tento způsob léčby.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info