Zemřel emeritní děkan LF MU prof. Josef Bilder

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel prof. MUDr. Josef Bilder, CSc., emeritní děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

30. 8. 2019

Bez popisku

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 94 let zemřel prof. MUDr. Josef Bilder, CSc., emeritní děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Prof. Josef Bilder se narodil 15. července 1925. Patřil k mezinárodně uznávaným osobnostem v oboru stomatologie, zvláště ve specializaci maxilofaciální chirurgie a onkologie. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 1951. Po promoci nastoupil do nemocnice v Českých Budějovicích jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení, stal se zástupcem přednosty kliniky a začal systematicky publikovat v oblasti břišní, hrudní a cévní chirurgie. V pedagogickém působení se věnoval výuce chirurgie pro studenty stomatologického směru, což ovlivnilo i jeho další odborné zaměření.

V roce 1964 začal působit na II. stomatologické klinice v Brně a pracoval jako odborný asistent na oddělení maxilofaciální chirurgie, ze kterého vybudoval špičkové odborné pracoviště. V roce 1990 byl jmenován profesorem stomatologie a přednostou II. stomatologické kliniky. O rok později byl zvolen do funkce děkana Lékařské fakulty MU, kterou zastával po dvě funkční období.

Po odchodu do penze v roce 1997 se i nadále při zkráceném úvazku podílel na vzdělávací a zdravotnické činnosti Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Při veškerém působení pro prof. Bildera bylo vždy prioritní poslání vysokoškolského učitele, jemuž věnoval maximum času a úsilí, aby mohl předávat své vědomosti a zkušenosti dalším generacím studentů a kolegů.

Prof. Bilder byl členem Evropské asociace kranio-maxilo-faciální chirurgie, působil jako člen v edičních radách mnoha mezinárodních časopisů i jako člen ve Vědecká radě Masarykova onkologického ústavu Brno, vědeckých radách Masarykovy univerzity či Lékařské fakulty. Jeho odborná pedagogická i vědeckovýzkumná činnost byla vícekrát oceněna či vyznamenána na úrovni fakultní, univerzitní, celostátní i mezinárodní.

Čest jeho památce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info