Zdravotnické záchranářství

Testy tělesné zdatnosti

K testům tělesné zdatnosti budou pozváni uchazeči o studijní program Zdravotnické záchranářství, kteří do 29. února 2024 podají e-přihlášku, zaplatí manipulační poplatek 900 Kč a zašlou na Studijní oddělení Lékařské fakulty MU originál Potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Výsledky z testů fyzické zdatnosti budou připočteny k písemným testům.

Termín a místo konání

Testy tělesné zdatnosti pro studijní program Zdravotnické záchranářství se konají v sobotu 1. 6. 2024, v areálu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, Univerzitní kampus Brno - Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. Fyzické testy budou probíhat pouze v jednom dni, náhradní termín není vypsán. Termín konání, pozvánku a časový rozpis registrace naleznete ve  Vaší e-přihlášce do konce dubna. Na místě obdržíte detailní instrukce a jednorázový nepřenosný náramek, jehož kontrola proběhne po každé disciplíně. Test tělesné zdatnosti se skládá ze 3 cviků - jejich detailní popis i s videoukázkami nabízíme níže. 

Načítám mapu…

Disciplíny

Shyby

Charakteristika
Shyb je základní cvik na posilování s vlastní vahou těla. Základním předpokladem pro jeho provedení je hrazda. Provedení shybu spočívá v přitáhnutí se rukama z volného visu na hrazdě nahoru tak, aby se dostala brada nad úroveň hrazdy. Shyby jsou na techniku provedení poměrně jednoduché cviky, avšak vyžadují již jistou míru silové zdatnosti

Způsob provedení

Z visu na hrazdě nadhmatem (úchop širší než šířka ramen) plynule shyb, konečná pozice hlava nad hrazdou (počítá se rovná brada, ne vysazená brada). Pauza mezi opakováním – žádná, cvičenec plynule navazuje. Visem se myslí vysazení z ramen ve výchozí pozici.

Limit a body

Za splnění limitu zisk 16 bodů.

Muži: 5 opakování shybů
Ženy: 3 opakování shybů

Jacíkův motorický test

Charakteristika
Jacíkův test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh: leh na zádech - stoj - leh na břiše - stoj.

Způsob provedení

Test se provádí na žíněnce anebo gymnastickém koberci

 • výchozí poloha – leh
 • položte se na záda, lopatky a paty se dotýkají země
 • přejděte do stoje spatného
 • ze stoje spatného do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky)
 • z lehu na břiše znovu do stoje spatného
 • ze stoje spatného do výchozí polohy – do lehu na zádech

Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně, stoj musí být vzpřímený, atd. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut. Cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dál. Cvičení lze ukončit ihned po splnění limitu i před vyčerpáním celého maximálního času 2 minuty.

Limit, body, hodnocení

Za každou změnu polohy se přičítá 1 bod (z lehu na zádech: do stoje – do lehu na břiše – do stoje – do lehu na zádech = 4 body). Za splnění limitu zisk 14 bodů

Muži: 70 bodů / 2 min.
Ženy: 60 bodů / 2 min.

Beep test

Charakteristika
Jedná se o test vytrvalostních schopností, známý také jako člunkový běh, který indikuje maximální aerobní kapacitu organismu. Test obsahuje běh tam a zpět mezi značkami vzdálenými 20 metrů od sebe, přičemž každý běh musí testovaná osoba absolvovat mezi dvěma akustickými signály. Cílem testovaného je na dráze 20 metrů udržet postupně se zvyšující rychlost běhu po co nejdelší dobu, kdy na každý zvukový signál je nutné dosáhnout linie vyznačené metami nebo kužely v daném časovém limitu. Doba, potřebná na absolvování 20m vzdálenosti se v průběhu testu zkracuje. Platí poslední číslo, které bylo oznámeno ze zvukového záznamu v intervalu, kdy byla ještě dodržena požadovaná rychlost běhu. 

Způsob provedení

 • Testovaný běhá na trati 20 metrů od jedné čáry ke druhé, přičemž na každé straně musí doběhnout k metám nebo kuželům (dotyk vyznačené linie přední nohou) a poté běží zpět.
 • Rychlost běhu je regulována zvukovými signály (reproduktor a aplikace) vysílanými v intervalech, jejichž doba se zkracuje. Znamená to, že na každý zvukový signál musí běžec dosáhnout na jednu z koncových čar.
 • Cvičící reguluje rychlost svého běhu vždy v rámci každého úseku, popřípadě po skončení každého úseku čeká na úrovni mety/kužele na zvukový signál. Rychlost běhu je zpočátku testu pomalá (např. 8 km/hod.), ale narůstá každou minutu (ve 20. minutě se běhá rychlostí 18 km/hod.). Například první 20 metrový úsek se běží za 9 sekund, desátý úsek už za 5,5 sekundy.
 • Test startuje na úrovni 0.0, první dosaženou úrovní je 1.1 a končí v momentě, kdy osoba nedoběhne 2 běhy v limitu (pípnutí) za sebou. V případě, že cvičící v rámci časového limitu úsek nezaběhne, má ještě jednu možnost opravy v následném běhu. Pokud však ani po druhé nedoběhne v časovém limitu, počítá se test za skončený a zaznamenává se poslední dokončený úsek. Délka testu tedy závisí na zdatnosti každého jednotlivce. Čím je kdo zdatnější, tím déle test trvá.
 • Příklad: 7.1 – doběhnul; 7.2 – nedoběhnul; 7.3 – doběhnul; 7.4 – doběhnul; 7.5 – nedoběhnul; 7.6 – nedoběhnul. Poslední absolvovanou rovinkou je 7.4. Výsledek je 7.4.

Pomůcky pro konání přijímací zkoušky

Sportovní oblečení a vhodná halová obuv (zajistí si uchazeč); aplikace; reproduktor; smartphone; kužely; 20m dráha s neklouzavým povrchem v hale; metr (min. 5m) nebo pásmo; sparing, který zaznamenává dosaženou úroveň a sleduje aktuální průběh testu; záznamový arch testu (zajistí fakulta).

Limit a body

Jakmile uchazeči dosáhnou dané úrovně, test může skončit. Za splnění limitu održíte 10 bodů. Hodnocení je A (splnil/a) anebo N (nesplnil/a).
Muži: 8.5
Ženy: 7.5

Bezpečnost

Test je určen pro zdravé osoby. Testovaný by neměl před beep testem alespoň dvě hodiny nic jíst, pít je možné 15 minut před během. Doporučujeme běhat v kvalitní obuvi, v dobře větrané místnosti. Po skončení testu je dobré se vyklusat nebo uklidnit svaly chůzí, sportovec by si neměl hned sednout nebo lehnout.

Rekapitulace průběhu Beep testu

Osoba vykonává na pokyn „pípnutí“ z reproduktoru nebo sluchátek běh na 20m. Tento běh musí být vykonán mezi dvěma zvukovými signály. Absolvování jednoho běhu znamená uběhnutí 20m dráhy a dotyk linie v úrovni mety jednou z dolních končetin. Pokud se stane, že běžec absolvuje vzdálenost jednoho běhu rychleji, musí počkat na pípnutí a pak teprve startovat do dalšího běhu. Každý běh je označen číslem úrovně. Doba mezi jednotlivými zvukovými signály se zkracuje, testovaný musí proto v průběhu testu zrychlovat. Počet úrovní není lineární (viz záznamový arch testu). Velkým pomocníkem je při vykonání testu aplikace, která kromě kontroly zvukových signálů nabízí i vizuální kontrolu průběhu testu a podává informaci o aktuální úrovni nebo výsledku testu (viz video). Test startuje na úrovni 0.0, první dosaženou úrovní je 1.1 a končí v momentě, kdy osoba nedoběhne 2 běhy v limitu (pípnutí) za sebou.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info