Veřejné zdravotnictví v kombinované formě

Již druhým rokem na LF MU otevíráme navazující magisterský studijní program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě studia. Program si klade za cíl uspokojit dlouhodobou poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a k prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Uchazeči mají možnost studia za následujících podmínek:

Podmínky pro podání e-přihlášky

  • Úspěšné ukončení bakalářského studia.
  • Získání odborné způsobilosti k výkonu regulované zdravotnické profese dle Zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud uchazeč tuto podmínku nesplňuje, musí doložit Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v daném oboru v délce minimálně 5 let.

Uchazeč/ka musí do 30. 4. 2023 doložit na Studijní oddělení Lékařské fakulty, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno tyto dokumenty:

  • konverzi úspěšně ukončeného bakalářského diplomu
  • Potvrzení o praxi Pokud není splněna podmínka odborné způsobilosti získané vysokoškolským vzděláním, je nedílnou součástí přihlášky ke studiu navazujícího magisterského programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě rovněž .
  • Odeslání avizujete zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce.

Formulář pro potvrzení zaměstnavatele o praxi (Veřejné zdravotnictví)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info