Slavnostní obřad udílení pamětních medailí LF MU

23. května 2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 u příležitosti 100. výročí založení LF MU byly předány pamětní medaile 42 bývalým či současným pracovníkům fakulty jako uznání za jejich práci a podíl na rozvoji fakulty (číslo 42 odpovídá počtu dosavadních děkanů lékařské fakulty). Mezi nimi byli akademici, kteří celý svůj profesní život spojili s Lékařskou fakultou a jsou předními odborníky ve svých oborech, a dále též pracovníci neakademických profesí, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty v její novodobé historii. Děkan Martin Bareš ve svém projevu řekl: „Myslím, že i navzdory všem temným, tragickým a složitým dějinným peripetiím naše fakulta ušla obrovský kus cesty a že to byla cesta úspěšná. Naše pouť dějinami 20. století a počátkem století tohoto – od první přednášky prof. Edwarda Babáka v roce 1919 ke Kampusu, CEITECu a výstavbě Simulačního pracoviště – je nesporně velkým příběhem."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info