Ceny Wernera von Siemense

V letošním roce se koná již 23. ročník soutěže Cena Wernera von Siemense ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě, přičemž svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Od roku 1997 bylo na odměnách rozděleno již více než 12,5 mil. Kč mezi 389 studentů, pedagogů a vědců a jsme rozhodnuti v tomto úsilí i nadále pokračovat.

Proč se zapojit do soutěže?

  • Celkem je k dispozici pro letošní ročník k rozdělení částka 500.000 Kč za diplomové a disertační práce.

  • Každý může také doporučit vítěze a získat částku 10 tisíc korun.

  • Nemůže být odměněn každý, proto jsou zveřejňováni přihlášení, jejichž práce se dostaly do užšího výběru odborné poroty.

  • Vítězným projektům je zajištěn mediální zájem laické i odborné veřejnosti.

  • Bez dobrých pedagogů není dobrých studentů – stejná odměna jako pro studenta tedy čeká i na vedoucího jeho práce.

Počet přihlášených studentů (kteří letos nebo minulý rok obhájili svou diplomovou/disertační práci) od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny a je možné se přihlásit opakovaně.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2020.

Více informací a přihlášení na webových stránkách

Shlédnout video ze slavnostního večera Ceny Wernera von Siemense můžete zde.

Sdílení události